U životu steknete jednog ili dva dobra, prava prijatelja. Prijateljstvo iskreno, bezuvjetno, dugotrajno i čisto je toliko zahtjevno da se broji na prste jedne ruke.
Prijateljstvo s Peteom bilo je upravo takvo prijateljstvo.
Charleyu, koji želi samo topli dom, ručak na stolu i završiti srednju školu, treba baš takvo prijateljstvo. Prijateljstvo bez uvjeta i obaveza-pravo prijateljstvo. Prijateljstvo koje je moguće jedino između Petea i Charleya. Jer i jednome i drugome treba pravi prijatelj. Jednome u odrastanju i mladalačkim nadama, drugome jer mu samo topla riječ i blaga ruka može ublažiti neuspjeh u karijeri. Da li je moguće da ovako teške probleme može riješiti jedno prijateljstvo.
Naime Charley Thompson je sin samohranog oca koji seli za poslom po pacifičkim skladištima, a Lean on Pete je trkački konj kojega je napustila sreća u utrkama.
Prijateljstvo između konja i dječaka je upravo takvo prijateljstvo o kojemu vam pričam i o kojemu govori ovaj film.

Lean On Pete – priča o prijateljstvu, odrastanju i mladalačkim nadama
CineStar