Glazba nas prati od začeća do smrti. Već kao zametak u majčinoj utrobi, plutajući u oceanu plodne vode, slušamo ritam otkucaja srca majke koji nas umiruje i uspavljuje.
Zapravo, sve oko nas je splet tonova i ritmova u sve dane života koji se mijenjaju sukladno događajima i raspoloženjima ljudi oko nas.
Kad se čovjek rodi najprije zaplače u ritmu života i taj ton se prolomi prostranstvom svemira.
I onda odjednom čuje glas svoje majke, glas koji predstavlja najljepšu glazbu na ovome svijetu.

Ljudi su tijekom vremena razvili razne oblike glazbenog izričaja, bogatstvo ritmova i tonova kojima izražavaju svoje osjećaje. Razna glazba izaziva različite osjećaje kod ljudi. Osim pozitivnih efekata, slušanje određene glazbe može u nama izazvati i negativne efekte.

Postoji više teorija o djelovanju glazbe na zdravlje ljudi i načina na koji se primjenjuje ovakva terapija. Ispočetka su to bili alternativni pokušaji liječenja, dok se danas muzikoterapija razvila u pravu medicinsku znanost.

Primjenom glazbenih i ritmičkih sadržaja ljudi se relaksiraju i postižu terapeutske efekte slušanjem glazbe. Ova knjiga se bavi proučavanjem djelovanja glazbe na ljudski organizam.
Primjena muzikoterapije kao znanosti najviše se primjenjuje u liječenju psihijatrijskih i neuroloških bolesti.

“Muzikoterapija – umjetnost glazbe kroz umijeće liječenja je znanstveni udžbenik u kojem se raspravlja na temelju znanstveno dokazanih činjenica o terapijskom učinku glazbe na ljudski organizam. Kroz sadržaj knjige čitatelju se nude dodatni dokazi o nerazdvojivosti fizičkog i psihičkog zdravlja i bolesti, jer knjiga daje dobar uvid u široki raspon različitih poremećaja i bolesti kod kojih se muzikoterapija može primjenjivati. Ova knjiga kroz liječenje putem glazbe pruža brz i praktičan uvid u strategije i taktike muzikoterapije za sadašnje i buduće generacije. Knjiga obuhvaća neke od najvažnijih tema iz područja muzikoterapije, te bi mogla biti posebno interesantna kako studentima muzičke akademije tako i studentima ostalih fakulteta koji pohađaju kolegij muzikoterapije, psiholozima, defektolozima, psihijatrima, te gotovim muzikoterapeutima, koji žele svoj svakodnevni rad upotpuniti i oplemeniti primjenom glazbe u terapijske svrhe bilo kod djece i adolescenata ili kod odraslih osoba koje imaju indikaciju za primjenu ovakve terapijske metode liječenja.”        (iz Predgovora doc. dr. sc. Danijela Crnkovića, prim. dr. med.)

Izdavač: Naklada Slap