Galerija Crta Vas poziva da od 28.4.2021. razgledate samostalnu izložbu „Na sliku svoju“ autora Doriana Pacaka u Centar za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18.)

„Ja sam čovjek. Od Boga stvoren da na njega ličim i svoj put tvorim svojom voljom.

Ja sam čovjek. Porijeklom sam majmun, ali evoluirao sam da postanem Bog. Sada stvaram, a majmuni su prema meni dobili ime.

Ja sam slikar. Uzimam boju, liniju i plohu te njima stvaram. Ja stvaram na sliku svoju.

Ja sam ikona. Stvorena od čovjeka da predstavljam Boga. Ja ne stvaram.

Ova serija sastoji se od pet slika, od kojih četiri slike (dimenzija: 100x70cm) prikazuju četiri vrste čovjekolikih majmuna (gibon, gorila, čimpanza i orangutan), a peta slika (dimenzija 150x130cm) prikazuje moj autoportret. Svaka figura na slici pomno je geometrijski iskonstruirana, a dimenzijama slika naglašavam hijerarhiju kreacija. Ovom serijom dovodim u pitanje pojam kreacije, njegovo značenje i poziciju koju u kreaciji zauzima čovjek kao “nadmoćno” biće svjesno sebe i svoje pozicije u odnosu na ostala živa bića. Namjerno biram motiv čovjekolikih majmuna jer mislim da taj naziv dobro reflektira poziciju moći koju si čovjek pridaje, odnosno poziciju u koju se stavlja misleći upravo kako je sposoban ravnati svijet prema svojim spoznajama i iskustvima. Zanima me što je to sam život i kako slika kao kreacija njega reflektira, te da li je i ona sama živa ako je u nju unesena energija živog bića. Zanima me ima li ona kao takva potencijal stvarati dalje, te tako nastaviti ciklus kreacije ili je ona samo moj trag u pojmu kojeg nazivamo život i za ništa drugo nije relevantna. Zanima me što je to svijest i da li kao takva uistinu čovjeka stavlja u poziciju nadmoćnog bića koje je sposobno stvarati dalje, na način na koji je i sam stvoren.“, o svom radu piše Dorian Pacak.

Izložbu možete razgledati do 12.5.2021. godine.