Koncert 2.12. Porin KC Dubrava

Dok polako jesen tone u zimu, prirodni ciklusi su u diminuendu, naše koncertne aktivnosti međutim ne jenjavaju, čak štoviše idu u smjeru crescenda!
Na vrata nam kuca Porin! Izvrsni kvartet glazbenika, violinistâ Ivana Novinca i Vala Bakrača, violistice Lucije Brnadić i violončelistice Neve Begović čine ansambl koji se vrlo brzo profilirao kao jedan od najznačajnijih hrvatskih komornih sastava postigavši brojnim nastupima uspjehe diljem Europe.

Folklorni melos koji je potpis našeg velikana Slavenskog, savršenstvo klasicističke muzičke simetričnosti Josepha Haydna te pravi ruski romantizam jednog od isturenijih članova „Moćne petorke“ su, po našem skromnom mišljenju, dovoljan razlog uputiti se na lokaciju ovih koordinata 45,83 S, 16,06 I.
Ili konkretnije: u naš Kulturni centar.
Ili još konkretnije: u plesnu dvoranu u subotu, 2. prosinca 2023. u 19.30 sati.
A sad najkonkretnije: ulaz je slobodan!

Godine 1998., u okviru razreda komorne glazbe prof. Mladena Sedaka, na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji osnovan je Gudački kvartet Porin.
Pored intenzivnog zajedničkog rada tijekom studija na Akademiji, kvartet je aktivno sudjelovao na majstorskim tečajevima kod Valtera Dešpalja, a kasnije i kod vrhunskih svjetskih gudačkih kvarteta kao što su Amadeus, Alban Berg, Bartok, Janaček, Smetana i Praški kvartet.

Danas njegov stalni postav čine violinisti Ivan Novinc i Val Bakrač, violistica Lucija Brnadić i violončelistica Neva Begović.

Mladi kvartet se vrlo brzo profilirao kao jedan od najznačajnijih hrvatskih komornih sastava postigavši brojnim nastupima uspjehe ne samo diljem Hrvatske već i u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Italiji, BiH, Kanadi te u dalekoj Argentini. Na svjetskoj izložbi Expo 2000. u Hannoveru, kvartetu je ukazana čast da predstavlja hrvatsku glazbu, a iste godine, na poziv Austrijskog društva za suvremenu glazbu sudjeluje na koncertu mladih austrijskih kompozitora u Beču te nastupa i na salzburškom Mozarteumu.

Od ostalih značajnih nastupa treba izdvojiti nadasve uspješnu izvedbu 2. gudačkog kvarteta Krzysztofa Pendereckog na Muzičkom biennalu Zagreb 2007. (kojoj je prisustvovao i sam skladatelj!,) zatim nastupe na Dubrovačkim ljetnim igrama 2008., 2009. i 2012., u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu (u sklopu ciklusa Lisinski subotom) 2008. godine, na Croatie la voici festivalu hrvatske kulture u Francuskoj u Parizu 2012. godine, te sudjelovanje na YAM Sessionu u organizaciji JM International u Norveškoj 2016. godine.

Od 2006. godine kvartet Porin priređuje u Zagrebu vlastite cikluse koncerata, najprije u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma, a zatim u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana.
Kvartet surađuje s mnogim značajnim hrvatskim glazbenicima, a u širokom repertoaru pored klasika posebnu pažnju posvećuje hrvatskom skladateljskom opusu.

Osvojio je i tri vrijedne nagrade: Ivo Vuljević (za najbolje mlade glazbenike u 2002. godini), Darko Lukić i Radio podij.
Za ciklus koncerata održanih u sezoni 2007. / 2008. godine kvartet Porin dobio je najveće priznanje koje komornim sastavima dodjeljuje Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika – diplomu Milka Trnina.