Odlikovani veteran i oboljeli od PTSP-a, Jason Hill (Flanery) sastaje se sa suprugom Jennifer na ručku u bolnici Veteran’s Affairs u kojoj ona radi.

Nakon što je Jennifer pozvana na hitne konzultacije s šefom Združenog načelnika stožera američke vojske, teško naoružani teroristi preuzimaju bolnicu i sve u njoj kao taoce.

Jason postaje zadnja obrambena linija i mora se boriti protiv terorista i vlastitih demona izazvanih PTSP-om kako bi spasio svoju suprugu, generala, bolničko osoblje i pacijente.