Nasa je uspješno lansirala svemirski teleskop TESS koji će značajnije doprinijeti u potrazi za novim planetima u svemiru. Za razliku od Keplera lansiranoga 2009. TESS će imati mogućnost pretraživanja puno širi spektar svemira te se pretpostavlja kako bi mogao otkriti više od 20.000 novih planeta tijekom 15 godišnje misije kojoj je namijenjen.

TESS će kružiti oko Zemlje na prosječnoj udaljenosti od 240.000 km. Posjeduje četiri kamere koje će mapirati svemir u segmentima, a svaki segment će snimati 27 dana prije nego se prebaci na sljedeći segment.

TESS su već popularno nazvali “lovcem na planete” a jedan od osnovnih zadataka je pronalazak planeta što sličnijega Zemlji spremnog za kolonizaciju.