Sunce može biti vrlo zaposleno. Prema novim predviđanjima, sljedeći maksimum u njegovim ciklusima aktivnosti mogao bi biti jedan od najjačih koje smo vidjeli. To je u izravnoj suprotnosti sa službenom prognozom sunčeve vremenske prognoze NASA-e i NOAA-e, ali ako se potvrdi istinitim, moglo bi značajno poduprijeti teoriju o ciklusima Sunčeve aktivnosti na kojoj znanstvenici rade godinama.

Razine aktivnosti Sunca zapravo su prilično promjenjive, a ciklusi aktivnosti povezani su s magnetskim poljem.

Svakih 11 godina Sunčevi polovi zamjenjuju mjesta; jug postaje sjever, a sjever postaje jug. Nije jasno što pokreće te cikluse, ali znamo da se polovi prebacuju kad je magnetsko polje najslabije.

Budući da Sunčevo magnetsko polje kontrolira njegovu aktivnost – sunčeve pjege (privremena područja jakih magnetskih polja), sunčeve bljeskove i izbacivanje koronalne mase (proizvedene pucanjem i ponovnim spajanjem linija magnetskog polja) – ova se faza ciklusa očituje kao razdoblje vrlo minimalne aktivnosti . Zove se solarni minimum.

Nakon što su se polovi prebacili, magnetsko polje jača i solarna aktivnost raste do solarnog maksimuma prije nego što popusti za sljedeći polarni prekidač.

Kada se osvrnemo na 270 godina dugog promatranja događaja terminatora, vidimo da je što dulje vrijeme između terminatora slabije, sljedeći ciklus slabiji, rekao je astronom Bob Leamon sa Sveučilišta Maryland u okrugu Baltimore.

I obrnuto, što je vrijeme između terminatora kraće, to je sljedeći solarni ciklus jači.