U sjevernoj Australiji bilježi se značajan pad broja malih sisavaca. Nedavna studija je pokazala da je to povezano s nedostatkom šupljina u drveću, koje su im bitne za gniježđenje i sklonište.

Istraživači s Univerziteta u Queenslandu proučavali su populacije malih sisavaca u savanama i šumama sjeverne Australije. Usporedili su broj životinja u područjima s velikim brojem velikih stabala s šupljinama s onima u područjima s manje takvih stabala.

Rezultati su pokazali da su populacije malih sisavaca bile značajno manje u područjima s manje velikih stabala s šupljinama. To ukazuje na to da su šupljine u drveću bitne za opstanak ovih životinja.

Postoji nekoliko razloga zašto su šupljine u drveću tako važne za male sisavce. Prvo, one pružaju sigurno mjesto za gniježđenje i odgoj mladunaca. Drugo, nude sklonište od predatora i vremenskih uvjeta. Treće, mogu biti izvor hrane, jer u njima često žive kukci i drugi beskralježnjaci.

Nedostatak šupljina u drveću vjerojatno je uzrokovan nizom čimbenika, uključujući krčenje šuma, požare i bolesti. Kada se velika stabala sruše ili umru, šupljine u njima nestaju. To može dovesti do nedostatka mjesta za gniježđenje i sklonište za male sisavce, što može dovesti do pada njihovih populacija.

Istraživači ističu da je zaštita velikih stabala s šupljinama ključna za opstanak malih sisavaca u sjevernoj Australiji. To se može postići kroz mjere kao što su zaštita šuma, održivo upravljanje šumama i sadnja stabala.

Osim toga, istraživači su predložili da se postave umjetne šupljine u drveću kao način poboljšanja staništa za male sisavce. To bi se moglo učiniti postavljanjem kutija za gniježđenje ili drugih struktura u stabla.

Pad broja malih sisavaca u sjevernoj Australiji zabrinjavajući je trend. Ove životinje igraju važnu ulogu u ekosustavu, kontrolirajući populacije kukaca i drugih beskralježnjaka. Njihov pad može imati kaskadne učinke na druge životinje i biljke.