velike povijesne teme

SpaceX je u srijedu napokon lansirao prototip svoje rakete Starship miljama u zrak, a zatim ga je uspješno spustio. No, 10 minuta kasnije, raketa je eksplodirala.

Testno vozilo s otprilike 16 katova – nazvano Starship sa serijskim brojem 10 ili SN10 – krenulo je na probni let u srijedu u 17:14. Dok se penjao, ugasio je jedan, a zatim drugi motor. Raketa je lebdjela na vrhuncu leta oko 30 sekundi, a zatim je ugasila svoj zadnji motor, prevrnula se i trbuhom plutala prema zemlji.

Kako se približavala prema tlu, Raptor motori su se ponovo uključili, okrenuli SN10 uspravno i polako spustili raketu na predviđenu rampu za slijetanje. Zatim, 10-ak minuta kasnije, eksplozija je SN10 odbacila natrag u zrak, ostavljajući ga u komadima i plamenoj buktinji.