Predstavljamo monografiju poznatog hrvatskog pravnika, odvjetnika, legendarnog profesora i kreatora više hrvatskih zakona Dr. Nikole Gavella. Manje je poznato da pravnici pravne tekstove vremenom čitaju kao beletristiku, no ova monografija je i zamišljena da otvori vidike i pravnicima i nepravnicima, te da se pravo razumije kao egzaktna znanost modernog vremena. Ipak, sam autor o tome daje najbolje obrazloženje:

Ovo je knjiga o privatnom pravu, tom segmentu pravnog uređenja koje nastoji slobodnim i ravnopravnim pojedincima omogućiti da unutar granica pravnog i moralnog poretka, svojom voljom upravljaju vlastitim životima te ostvaruju svoju slobodu u svojim odnosima s drugima. Knjiga nije napisana s ciljem da služi kao udžbenik iz kojega bi čitatelj stjecao potrebno stručno znanje i saznavao podatke koje bi trebao usvojiti. Napisana je sa željom da posluži kao put za razumijevanje privatnog prava, a možda čak i prava uopće.

Na pravo, pa tako i na ovu njegovu sastavnicu koja se naziva privatno pravo, može se, naravno, gledati s različitih stajališta, iz više različitih kutova. Pogled iz jednoga, vidjet će u privatnom pravu, i uopće u pravu, civilizacijsku, odnosno kulturnu činjenicu da u ljudskoj zajednici postoji i djeluje sustav normi koje uređuju život pojedinaca u njoj. Pogled iz drugoga kuta, tražit će spoznaju kakvo bi pravo bilo ostvarenje ideje pravednosti. Iz prvog kuta na pravo gleda pravna znanost, a iz drugoga filozofija prava. Pritom oba gledaju u isto, a to se nastoji i ovom knjigom. Pokušava se upozoriti na svjetonazorske temelje privatnog prava, a i na ono što je na tim temeljima izgrađeno. Nastoji se ukazati na usmjerenje prema pravednosti i kako o tom usmjerenju ovisi sadržaj normi privatnog prava i njegovih ustanova. O tome ovise i njihova uloga i mjesto kojeg zauzimaju u pravnom, a time i u društvenom poretku. Nastoji se i upozoriti na njihovu promjenjivost te na granice njihove moći, a osobito na promjene koje se u pravnim porecima i njihovim privatnopravnim sastavnicama zbivaju pod utjecajem idejnih, političkih i društvenih stremljenja i previranja.

Kao ilustracije privatnopravnog uređenja služe podaci o zakonskim rješenjima u pravnom poretku Republike Hrvatske. Oni su tek primjeri, koji su uglavnom navedeni samo u bilješkama ispod teksta, zajedno s drugim napomenama i objašnjenjima. Možda neki od tih primjera više neće biti aktualni u trenutku kada ova knjiga dođe u ruke čitatelja. Ali i takvi će, vjerujem, moći poslužiti zainteresiranom čitatelju da osjeti bit, načela i duh privatnog prava, pa da sagleda kako iz tih proizlaze rješenja koja jesu pozitivno pravo, čak i kada to možda nije na prvi pogled lako vidljivo. Tako će moći i sam zauzeti svoj stav prema privatnom pravu, pa i pravu uopće, razumjeti pravila koja dolazeći iz zakonodavstva i drugih izvora, tvore privatnopravno, a i uopće pravno uređenje, ili na nj utječu, na ovaj ili onaj način. Tim putem može čitatelj krenuti ususret onome što nude posebne privatnopravne i druge discipline pravne znanosti, a možda i široj spoznaji prava i odnosa čovjeka i društva. To je cilj kojem stremi ova knjiga.

Zbog tako postavljenog cilja, bilo je neophodno suzdržati se od izlaganja suvišnih detalja i prikazivanja brojnih, makar kako odličnih znanstvenih i stručnih radova koji su o njima objavljeni. O njima će zainteresirani čitatelji dobiti potrebne informacije kada se upuste u izučavanje posebnih područja pravnih i drugih znanosti. Dodan je, međutim, popis izabrane važnije literature o općim građanskopravnim, privatnopravnim, pravnim, pa i o nekim još širim temama.  (Nikola Gavella)

Izdavač: Narodne novine, Zagreb 2019.