Plišani su medvjedi u ovoj knjizi za mlade zapanjujuće živi kućni ljubimci, uvijek skloni “huncutarijama”. Oni kradu palačinke, pjevaju i plivaju, druže se sa životinjama koje susreću u gradskom parku, ljeti odlaze na more i nikad ne spavaju zimski san… Poruke o medvjedima koje junakinja ove knjige šalje neimenovanom prijatelju donose čitavu lepezu zabavnih dogodovština, ponekad vizualno izražajnih kao da se radi o epizodama iz crtanog filma. Na taj vrtlog malih avantura likovno je odgovorila umjetnica Hana Vrca, pletući oko medvjeda i njihovih „ljudova“ splet motiva koji ovu knjigu pretvara u malen, zaokružen svijet. Taj je svijet poseban i na jezičnoj razini: Marina Koludrović, iznimno stilski osviještena autorica, unosi u svoj vokabular žargonizme, arhaizme, regionalizme, asonance i aliteracije, inverzije i elipse, inventivno i sa smislom za humor. Medvjeđe avanture tako postaju i jezične avanture koje će mladog čitatelja naučiti ponešto o registrima jezičnog izraza.

Marina Koludrović rođena je u Zagrebu 1981. Školovala se u Splitu i Zagrebu te diplomirala engleski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u rodnom gradu. Nakon diplome predavala je u više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola, a radila je i kao prevoditeljica te honorarna suradnica niza književno-kritičkih časopisa (Forum, Riječi, Nova Istra, Steve, Mogućnosti). Njena prva autorska proza Catin vrt objavljena je najprije u talijanskom prijevodu (Il giardino di Cata) u književnom časopisu Steve, Laboratorio di poesia, Modena, 2016., a potom i u izvorniku u Forumu, HAZU, Zagreb, 2017.

O medvjedima i njihovim ljudovima prvi je dio planiranog ciklusa o bajkovitom ispreplitanju ljudovskog i životinjskog svijeta, ponajprije djeci razumljivom i bliskom fenomenu. No premda se radi o dječjoj književnosti, odrasli bi za ovom knjigom mogli posezati podjednako rado kao i njihova mladunčad jer, kako je ljudovski akademik Mladen Machiedo, pročitavši djelo, kratko i pomalo melankolično zaključio, „Mede su korekcija stvarnosti.“

Izdavač: Mala zvona