U hrvatskoj je stručnoj literaturi po prvi put tiskan priručnik za jednu od temeljnih i najraširenijih djelatnosti koju obavljaju mali poduzetnici u području poljoprivrede. Priručnik je namijenjen svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom na svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i onima koji pružaju ugostiteljske usluge na svojim OPG-ovima.

Priručnik je namijenjen i svim računovođama i ostalim subjektima koji se u svom poslu svakodnevno susreću s problematikom oporezivanja i računovodstvenog praćenja poslovanja OPG-a. Priručnik obuhvaća kompletno poslovanje više skupina OPG-ova: od onih koji nisu porezni obveznici, OPG-ova koji su u sustavu poreza na dohodak (OPG-ova koji se oporezuju paušalno), OPG-ova koji vode poslovne knjige u sustavu poreza na dohodak i koji su obveznici PDV-a, do OPG-ova koji su obveznici poreza na dobitak i PDV-a.

Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec., ovl. rač. i v. pred.dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.Darko MAREČIĆ, dipl. iur.dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.Ante VIDOVIĆ, dipl. iur. i v. pred.Jasna VUK, dipl. oec., ovl. rač. i v. pred.

POGLAVLJA: Organizacijski oblici poslovanja u poljoprivrednoj djelatnosti, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu porezni obveznici, Oporezivanje poljoprivrednih djelatnosti u sustavu poreza na dohodak, Oporezivanje poljoprivrednih djelatnosti u sustavu poreza na dobitak, Poljoprivredni proizvodi i načini prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, Obavljanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivredom gospodarstvu, Radni odnosi kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i Prilozi.

Izdavač: RRif