Od novinara do novinarstva – Studija novinarskih vještina

Knjiga Tijane Vukić, docentice komunikologije s Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli objavljena je u prosincu 2017. godine. Riječ je o djelu koje novinarske vještine istražuje iz nove perspektive. U njemu je težište s novinarske struke, do sada uobičajenog pristupa u komunikacijskim znanostima, premješteno na onoga koji novinarstvo stvara – novinara. Stoga umjesto tradicionalnog pitanja Što novinar treba znati i moći?, autorica postavlja pitanje Kakav novinar treba biti?
U odgovoru na to pitanje, s obzirom na iznimnu kompleksnost teme, knjiga na jedinstveni način problematizira i kritički analizira svekolike suvremene okolnosti funkcioniranja masovnih medija i novinarskog obrazovanja u svijetu i Hrvatskoj, detaljno analizira obrazovanje novinara kroz povijest i dosadašnje pristupe istraživanju obrazovanja novinara, koristeći interdisciplinarnu prirodu komunikacijskih znanosti, u sprezi s psihologijom i pedagogijom, predlaže definicije ključnih pojmova te donosi prikaz rezultata istraživanja novinarskih vještina u hrvatskim suvremenim programima za obrazovanje novinara u Hrvatskoj. Izvorni doprinos znanosti, uz to, je i novi model obrazovanja novinara; plod istraživanja, autoričina znanja i praktičnih iskustava.

Tijana Vukić: Od novinara do novinarstva – Studija novinarskih vještina

Izdavači: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Golden Marketing – Tehnička knjiga iz Zagreba