Znanstvenici u Peruu su otkrili novih, više od pedeset, linija u Nazci (poznati pustinjski plato koji se proteže na više od 80km i sadrži crteže u tlu koji su izrađeni prije više od 1000 godina i jedan su od najvećih misterija arheologije zbog svoje brojnosti i veličine).

Korištenjem najsovremenijih 3d skenera i dronova znanstvenici su uspjeli snimiti nove oblike do najsitnijih detalja a također vjeruju kako su novootkriveni crteži stariji od onih do sada poznatih i to nekoliko stotina godina.

Crteži prikazuju ratnike koje je moguće vidjeti s određene udaljenosti i ljudi su prije znali za njih no, vremenom, kako su linije blijedile usmena predaja je zaboravila na ove crteže a samim time su i ostali nezabilježeni u povijesti.

Zanimljiva je činjenica kako je u Peruu Za sada svega 5% od 100 000 arheoloških nalazišta pravilno dokumentirano, a još manje ih je nepravilno ili nije uopće ucrtano u karte.