izložbe VIDLJIVE s radovima 108 umjetnica

Muzej suvremene umjetnosti Zagreb u suradnji s Umjetničkom galerijom Dubrovnik, Muzejom likovnih umjetnosti Osijek, Galerijom umjetnina Split i Muzejom moderne i suvremene umjetnosti Rijeka predstavlja izložbu Vidljive s radovima 108 umjetnica koja se u MSU otvara u četvrtak, 18. svibnja u 19 sati.

Izložbom otvorenom do 1. listopada 2023. godine se želi dati pregled recentnog stvaralaštva umjetnica sa željom da se osvijesti nužnost za ravnopravnom vidljivošću i zastupljenošću autorica u muzejskim kolekcijama i programskim realizacijama.

Autorice zastupljene na izložbi pripadaju raznim generacijama, a radovi im obuhvaćaju široki raspon tema i senzibiliteta te nedvojbeno zaslužuju veću vidljivost i pozornost stručne i šire javnosti. Među 108 autorica nalaze se tako i Vlasta Delimar, Tina Gverović, Vlatka Horvat, Sanja Iveković, Breda Beban, Ivana Franke, Nives Kavurić-Kurtović, Jagoda Kaloper, Hana Miletić, Lala Raščić, Ana Hušman, Nicole Hewitt, Nina Kurtela, Sonja Pregrad, Nika Radić, Helena Janečić, Mirjana Vodopija, Sandra Vitaljić i brojne im kolegice.

Izložba kroz tematske cjeline predstavlja suvremenu umjetničku produkciju autorica koje su se kroz svoj rad kvalitetom visoko pozicionirale na umjetničkoj sceni, ali ne i u fundusima muzejskih zbirki. Naime, projekt je potaknut činjenicama proizašlima iz istraživanja o zatupljenosti umjetnica u zbirkama, javnim prostorima i galerijama, te općenito na tržištu umjetnina gdje autorice prema statističkim podacima uspijevaju doseći tek 10% zastupljenosti.

Fokus istraživanja ovog projekta je na umjetničkoj produkciji nakon 90-tih (tzv. tranzicijska generacija), od vremena kada promjenu paradigme u umjetnosti prate smjena ideologija, tranzicije i socio-politička previranja. Navedene društvene promjene uvelike su utjecale na vidljivost umjetničkih produkcija autorica koje su ostvarile radove visoke umjetničke kvalitete, ali okolnosti (rat, geopolitičke promjene, migracije) su njihovu produkciju stavile na margine vidljivosti, što je utjecalo i na muzejske otkupe, kao i na njihovu nedostatnu kritičku i teorijsku vidljivost.

Uz Martinu Munivrana (MSU Zagreb), autoricu projekta i koncepcije, na projektu kao stručne suradnice i kustosice sudjeluju: Jasminka Babić (GU Split), Vilma Bartolić (u suradnji s Brankom Benčić i Dianom Zrilić, MMSU Rijeka), Valentina Radoš (MLU Osijek), Rozana Vojvoda (UGD, Dubrovnik), Ana Škegro (MSU Zagreb) za izvedbeni i diskurzivni program, te Branka Benčić (MMSU Rijeka) za filmski program. Pored izložbe, projekt uključuje i diskurzivni i izvedbeni program sa svrhom da se ukaže na potrebu promjene u programskom kreiranju i razvoju muzejskih zbirki u kojima bi valjalo obratiti pozornost na ravnopravnu zastupljenost umjetnica. Nakon Zagreba, izložba će biti predstavljena i u drugim partnerskim institucijama, počevši s u prosincemu 2023. kada će izložba će se biti otvorena u MMSU Rijeka.

Vidljive • popis umjetnica:

Marija Ančić • Milijana Babić • Lara Badurina • Gordana Bakić • Selma Banich • Maša Barišić • Breda Beban • Ana Bilankov • Duška Boban • Mara Bratoš • Sonja Briski Uzelac • Hrvoslava Brkušić • Josipa Bubaš • Jasenka Bulj • Nikolina Butorac • Branka Cvjetičanin • Tajči Čekada • Tanja Dabo • Vlasta Delimar • Tanja Deman • Ivana Dražić Selmani • Katerina Duda • Jadranka Fatur • Vera Fischer • Ivana Franke • Maja S. Franković • Sonja Gašperov • Martina Grlić • Tina Gverović • Nicole Hewitt • Vlatka Horvat • Ana Hušman • Dunja Ivanišević • Katarina Ivanišin – Kardum • Sanja Iveković • Helena Janečić • Paulina Jazvić • Ivana Jelavić • Jagoda Kaloper • Nina Kamenjarin • Nives Kavurić-Kurtović • Ivana Keser • Lana Ključarić • Nikolina Komljenović • Božena Končić Badurina • Jelena Kovačević • Martina Kramer • Ines Krasić • Andreja Kulunčić • Nina Kurtela • Mirna Kutleša • Ana Kuzmanić • Margareta Lekić • Kristina Leko • Dubravka Lošić • Luiza Margan • Kristina Marić • Ines Matijević Cakić • Martina Meštrović • Martina Mezak • Kata Mijatović • Hana Miletić • Alieta Monas Plejić • Petra Mrša • Ana Mušćet • Nadija Mustapić • Irma Omerzo • Ana Opalić • Magdalena Pederin • Ivana Pegan • Mariana Pende • Jelena Perić • Ana Petrović • Vesna Pokas • Renata Poljak • Ivana Popović • Vesna Popržan • Ana Požar Piplica • Sonja Pregrad • Nika Radić • Lala Raščić • Kristina Restović • Nika Rukavina • Neli Ružić • Edita Schubert • Nives Sertić • Sofija Silvia • Ana Sladetić Šabić • Marijana Stanić • Sandra Sterle • Lana Stojićević • Matea Šabić Sabljić • Jasna Šikanja • Vlatka Škoro • Mia Štark • Sanja Švrljuga – Milić • Ksenija Turčić • Zrinka Užbinec • Celestina Vičević • Sandra Vitaljić • Ana Vivoda • Ivona Vlašić • Mirjana Vodopija • Zlata Vucelić • Tanja Vujasinović • Anabel Zanze • Vlasta Žanić • Darija Žmak Kunić
Autorica postava: Nives Sertić
Autorica vizualnog identiteta: Sanja Kuzmanović