Istraživači su pokazali da se unutarnji satovi pčela pokreću temperaturnim ciklusima unutar njihovih košnica.

Pokušali su bolje razumjeti kako pčele žive u područjima izvan mjesta gdje svjetlost ulazi u košnicu. Otkrili su da su tijekom dana unutar košnice postojale jasne temperaturne oscilacije, oponašajući oscilacije temperature izazvane dnevnim svjetlom.

Ovaj temperaturni ciklus također je utjecao na pčelinju aktivnost. Istraživači stavljaju pčele u stalni i potpuni mrak dok ih izlažu temperaturnim ciklusima koje su promatrali unutar kolonije.

Šest dana kasnije, znanstvenici su uspjeli pomaknuti temperaturni ciklus unatrag za šest sati.

Otkriće da pčele mogu točno odrediti vrijeme iz temperaturnih ciklusa unutar košnice pokazuje da u oblačnom danu ili kad pčele ne izlaze na otvoreno, imaju druga sredstva za točno određivanje vremena. To će utjecati na način na koji istraživači razumiju, tumače i integriraju ono što znaju o ponašanju pčela.