Nekad se smatralo da su puki motori, međutim peraje mogu ribama pomoći da osjete svoje okruženje. Riblje peraje nisu samo za plivanje. I one osjećaju. Peraje riba mogu otkriti teksture osjetljivosti slične osjetljivosti jastučića na prstima majmuna.

“Nekad smo za peraje mislili da su samo motoričke strukture”, kaže Adam Hardy, neuroznanstvenik sa Sveučilišta u Chicagu. “Ali doista postaje sve jasnije da peraje igraju važne osjetilne uloge.” Proučavanje tih senzornih uloga može nagovijestiti načine oponašanja prirode za robotiku i pružiti prozor u evoluciju dodira.

Novootkrivene paralele između primata i riba sugeriraju da su se udovi koji osjećaju fizičke sile pojavili rano, prije nego što su rascjepi na evolucijskom drvetu kralježnjaka doveli do životinja s perajama, rukama i nogama.

Proučavanje ribljih peraja također bi moglo dovesti do novih dizajna za robote koji plivaju i osjećaju pod vodom te koji mogu istražiti područja do kojih bi ljudi teško mogli doći. Općenito, roboti su obično dizajnirani da imaju odvojene dijelove za stvaranje pokreta i osjet, ali “biologija stavlja senzore na sve”, kaže Simon Sponberg, biofizičar iz Georgia Techa u Atlanti.