Tehnički muzej Nikola Tesla poziva Vas na promociju publikacije
Pigmentarium – mali leksikon pigmenata, autora Kristiana Nakića
Promocija će se održati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb, u petak 18. veljače 2022. s početkom u 11 sati.

O knjizi će govoriti:
Kemičar prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, profesor emeritus Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu
Slikarica Frana Grbić, stručna suradnica na projektu Pigmentarium
Restaurator Ivan Vanja Martinović, asistent na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, predavač predmeta Slikarske tehnologije

Ova knjiga proizašla je iz istoimene izložbe (koja je otvorena 30. studenog prošle godine i može se pogledati još do 15. ožujka) proširivanjem njene građe, kao namjera autora da sabere korisna i zanimljiva znanja o pigmentima i objedini ih u formi ovog interdisciplinarnog stručnog priručnika.

Knjiga je prilagođena na način da uključuje i nadopunjava gradivo nastave kemije u osnovnim i srednjim školama te stoga nastavnicima može poslužiti kao smjerokaz i dopunska literatura za pripremu i izvođenje nastave. Učenici i studenti ovaj priručnik mogu vidjeti kao literaturni izvor, ali i moguću inspiraciju pri izradi seminarskih radova i referata.

O autoru:
Kristian Nakić, po struci kemičar, ali i zaljubljenik u umjetnost, trenutno se bavi restauriranjem glazbenih instrumenata s tipkama i drvenog namještaja, te u tom poslu nastoji integrirati znanja stečena na studiju. Iz svakodnevnih restauratorskih izazova, ali i dugogodišnjeg iskustva u popularizaciji znanosti, autoru se iskristalizirala ideja o izložbi, a potom i publikaciji o nečemu što nam je svima blisko, a to su boje odnosno pigmenti.

Kao anorganski kemičar, pigmente je predstavio kao tvar, supstanciju, odnosno materijal koji pokazuje raznosvrsna svojstva, a kao ljubitelj umjetnosti i restaurator nastojao je predočiti na koji je način iz svojstava proizašla i primjena – prvenstveno u slikarstvu.
Ovaj mali leksikon pigmenata sastoji se od tri osnovna dijela. On u prvom planu predstavlja najpoznatije anorganske pigmente od tehnološke i umjetničke važnosti kroz opće crtice, grupirane po bojama. Ova cjelina ilustrira i prisutnost predstavljenih pigmenata u nekim umjetničkim djelima.

Druga se cjelina bavi načinima na koje možemo pigmente dobiti, a posljednja objašnjava temeljna načela tehnologije boja. Autor je nastojao cjeline s posebnom pažnjom međusobno prožimati s ciljem lakšeg povezivanja i razumijevanja građe.
Knjigu je oblikovala Narcisa Vukojević, a autor fotografija je Kristian Nakić. Knjiga je mekog uveza i formata 14 x 20 cm, sastoji se od 145 stranica, s ilustracijama i fotografijama u boji.   TMNT