Knjiga “Početci hrvatske umjetnosti” odgovara na pitanja koja se rijetko ili nedostatno postavljaju. Temeljno pitanje povijesti umjetnosti, osobito one koja se tiče onog nacionalnog u umjetnosti, jest što je u pojedinoj umjetnosti općenito umjetničko, a što je nacionalno.

I Gossova knjiga zahvaća široko, definirajući u početku što je umjetnost uopće i kako se ona odnosi prema krajoliku, u kojoj je mjeri umjetnost prisutna u samom interpretativnom činu kojim se tumači prirodna tvorevina.

Od intervencije u prostor, prvo preko tumačenja, a onda i preko aktivnih intervencija, vrlo često prvotno u vidu arhitekture, autor prati razvoj umjetnosti na području na koje su se doselili Hrvati, pokušavajući proniknuti upravo u ono specifično hrvatsko u umjetničkom izričaju.

Obogaćena i produbljena spoznajama drugih struka – filologije, povijesti, etnologije, da spomenemo samo neke – ova knjiga zatvara krug od samih početaka u kojima je upravo krajolik sam bio umjetnost, preko umjetničkih djela u užem smislu, do promišljenih uklapanja urbanih tvorevina u taj isti krajolik u vidu njegove reinterpretacije i kvalitativne dogradnje.

Vladimir Peter Goss (Gvozdanović) (Zagreb, 1942.) povjesničar je umjetnosti, pisac i novinar. U Zagrebu je 1960. maturirao na Klasičnoj gimnaziji, a 1966. na Filozofskom fakultetu diplomirao povijest umjetnosti i engleski te magistrirao povijest umjetnosti.

Godine 1969. odlazi u SAD gdje je 1972. doktorirao na Cornell University (Ithaca, NY), a predavao je na University of Michigan, University of Tel-Aviv, University of North Carolina – Chapel Hill, te sveučilištima u Zagrebu i Rijeci.

Autor je ili suautor šesnaest knjiga i znanstvenih kataloga te 95 znanstvenih studija s naglaskom na razdoblja predromanike i romanike na Mediteranu i u Jugoistočnoj Europi.

Po povratku u Hrvatsku 1999. nastavlja znanstveno-nastavničku karijeru na Sveučilištu u Rijeci kao redoviti profesor (2002.-2012.), a danas je Professor Emeritus koji se uz srednjovjekovnu umjetnost i kulturu bavi i studijima prostora, kulturnog pejsaža i dosega umjetničke kritike.

Izdavač: Ibis grafika