Dragi puhači, ovim putem vas pozivamo na SEMINAR ZA DIRIGENTE I ČLANOVE PUHAČKIH ORKESTARA koji će biti održan 26. i 27. 3. 2022. u Daruvarskom Brestovcu u suradnji s Puhačkim orkestrom Daruvarskog Brestovca i Končanice, a pod vodstvom slovenske dirigentice Andreje Šolar. Više o prijavama i rasporedu Seminara pročitajte u nastavku o sudjelovanju na seminaru.

RASPORED SEMINARA

Subota, 26. ožujka:
11:00 – 14:00 sati teorijski uvod i praktični rad bez orkestra
16:00 – 18.30 sati praktični rad s orkestrom
18:30 – 19:00 sati rad bez orkestra

Nedjelja, 27. ožujka:
9:00 – 12:00 sati praktični rad s orkestrom
12:30– 14:00 sati praktični rad bez orkestra

PROGRAM SEMINARA

Program seminara bit će temeljen na metodici rada s amaterskim puhačkim orkestrima i upoznavanju s odgovarajućom literaturom, kao i individualnoj pripremi voditelja i njihovom usavršavanju u tehnici dirigiranja. Polaznici seminara moći će sudjelovati kao aktivni i pasivni sudionici u dijelu dirigiranja orkestrom. Voditeljica će na seminaru ujedno ilustrirati proces vođenja probe, stoga pozivamo polaznike da sa sobom ponesu svoje instrumente i pridruže se demonstracijskom orkestru u radu. Seminar je osim za dirigente namijenjen i za članove puhačkih orkestara.

Metodika rada s orkestrom
Uvod u literaturu za voditelje i orkestre
Kriteriji odabira odgovarajućeg programa za orkestar
Orkestracija i zvuk orkestra

Uvod u dirigiranje i individualna priprema voditelja
Stručna individualna priprema za rad s orkestrom: studiranje partiture, povijesna pozadina djela, informacije o skladatelju
Osnovna tehnika dirigiranja: vježbe za postavljanje i držanje ruku i tijela, autonomnost ruku, uzmah i odmah, promjene mjera, dinamiku, potpodjelu, složene ritmove i mjere, poliritmiju, koronu, dirigiranje naglasaka, vođenje fraze, promjene tempa

Rad s orkestrom
Priprema za probu: tijek probe i određivanje vježbi
Studiranje i predstavljanje skladbi
Izrađivanje pojedinačnih dionica i sklapanje u cjelinu

Skladbe koje će se obrađivati*
Kabiljo: Neka cijeli ovaj svijet
Rodgers/arr. J. Vinson: The sound of music
van der Roost: Rikudim (sa orkestrom samo dijelovi, ostalo može bez orkestra)
*Aktivni sudionici seminara dužni su pripremiti zadane skladbe za rad s voditeljicom. Po zaprimljenoj prijavi, polaznicima ćemo poslati notne materijale za pripremu

PRIJAVNICA
– za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr, najkasnije do 23. 3. 2022.
– nakon zaprimljene prijavnice, polaznicima ćemo poslati notne materijale za Seminar (e-mailom)

KOTIZACIJA
– za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN
– sudionici Seminara iz udruga koje nisu članice Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 23. 3. 2022. uplatiti kotizaciju u iznosu od 350,00 kn
– za sudjelovanje u Seminaru potrebno je posjedovati EU digitalnu COVID potvrdu u svrhu sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19.