Hrvatski sabor kulture objavljuje Poziv za prijave predstava za 61. Festival hrvatskih kazališnih amatera (61. FHKA) koji će, ukoliko to dopusti epidemiološka situacija i propisane mjere, biti održan u Vodicama, od 15. do 17. listopada te od 22. do 24. listopada 2021. godine. Pozivamo zainteresirana amaterska kazališta i kazališne udruge/sekcije da do 25. srpnja 2021. prijave svoje predstave i putem selekcija izbore sudjelovanje na Festivalu.

Festival hrvatskih kazališnih amatera je godišnja smotra najboljih amaterskih kazališta i kazališnih skupina. Zadaća Festivala jest poticajno djelovanje na razvoj kazališnog amaterizma u Hrvatskoj i razvoj publike te prezentacija najkvalitetnijih godišnjih ostvarenja amaterskih kazališnih udruga i sekcija koje djeluju u Hrvatskoj i inozemstvu (udruge Hrvata izvan RH) svih kazališnih poetika koje njeguju kazališne skupine: klasičnog, pučkog, plesnog, alternativnog teatra te druge vrste kazališnih izričaja.

SELEKCIJE PREDSTAVA

Rok za održavanje županijskih smotri i pojedinačnih selekcija (gdje će iste biti održane) je 26. 9. 2021., a rok za slanje video snimaka prijavljenih predstava putem poveznica za pregled i preuzimanje snimki je 17. 9. 2021.

***Selekcije prijavljenih predstava vrše se sukladno postojećim Pravilima Festivala hrvatskih kazališnih amatera uz mogućnost video selekcije: ukoliko u županiji prijavljenih skupina, obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju, nije organizirana županijska smotra, niti postoji mogućnost nastupa na pojedinačnoj selekciji ili na smotri u susjednoj županiji, sve skupine te županije mogu poslati video snimke prijavljenih predstava putem poveznice za pregled snimke najkasnije do 17. rujna 2021. Ukoliko je organizirana županijska smotra ili pojedinačna selekcija jedne ili dviju predstava iz pojedinih županija, sve skupine iz tih županija selekciji pristupaju nastupom na smotri ili pojedinačnoj selekciji te nemaju mogućnost slanja video snimke.

Prijavljene amaterske kazališne udruge Hrvata koje djeluju izvan RH selekciji pristupaju isključivo dostavom poveznice za pregled kvalitetnih video snimki predstava u propisanom roku (do 17. 9.), koje će vrednovati selektor HSK-a – koji od svih prijavljenih može odabrati jednu za ravnopravno sudjelovanje na FHKA-u.

Skupine odabrane za nastup na FHKA-u dužne su, u roku od 15 dana od dana dostave odluke selektora/stručnog povjerenstva, HSK-u dostaviti snimku odabrane predstave koja će biti korištena u slučaju online realizacije Festivala.

Sve kazališne družine/sekcije i amaterska kazališta koje nisu članovi HSK-a, trebaju se prije prijave i sudjelovanja na selekcijskim županijskim smotrama ili pojedinačnim selektiranjima učlaniti u HSK. Upute za učlanjenje dostupne su OVDJE

*U slučaju više sile, HSK zadržava pravo prilagodbe Pravila i organizacije FHKA novonastalim okolnostima.

Pravila 61. Festivala hrvatskih kazališnih amatera pročitajte i/ili preuzmite OVDJE, a u nastavku izdvajamo neke od novosti ovogodišnjih Pravila:

Od 2021. godine prijave za FHKA otvorene su i za amaterska kazališta/skupine udruga Hrvata koje djeluju izvan RH, a koje selekciji pristupaju isključivo dostavom kvalitetnih video snimki, koje će vrednovati jedan selektor HSK-a koji od svih prijavljenih može odabrati jednu za ravnopravno sudjelovanje na FHKA-u.

U slučaju više sile, sve prijavljene skupine selekciji pristupaju isključivo dostavom kvalitetnih video snimki predstava koje vrednuje/u selektor/i Festivala.

Skupine odabrane za nastup na FHKA-u dužne su, u roku od 15 dana od dana dostave odluke selektora/stručnog povjerenstva, HSK-u dostaviti snimku odabrane predstave koja će biti korištena u slučaju online realizacije Festivala uslijed specifičnih okolnosti uzrokovanih višom silom.

Hrvatski sabor kulture zadržava pravo uvrstiti u revijalni program Festivala domaće i strane udruge kao goste u cilju razvijanja suradnje sa suorganizatorima Festivala na terenu kao i organizatorima u inozemstvu.