Kodeks odvjetničke etike odvjetnicima preporučuje da radi stvaranja sposobnoga odvjetničkog podmlatka primaju na vježbu mlade, sposobne i vrijedne diplomirane pravnike te ih upućuje na dužnost pružajući im mogućnost stjecanja odvjetničke prakse i znanja. Odvjetnički vježbenici važan su dio odvjetništva te je dužnost odvjetnika principala obučiti vježbenika za samostalan rad. Obuka koju vježbenici prolaze raznolika je i ovisi o njihovim prethodno stečenim znanjima i vještinama te o vremenu koje odvjetnik principal ima na raspolaganju za njihovu obuku.
Mladi pravnici izlaze s fakulteta puni teorijskog znanja, no često im nedostaju osnovna praktična znanja koja su potrebna za rad u odvjetništvu i drugim pravnim djelatnostima. Iz želje i potrebe da se premosti taj jaz između teorijskih znanja koja pravnici usvajaju tijekom studija i vještina i praktičnih znanja koja su potrebna za rad u odvjetništvu i drugim pravnim djelatnostima, nastao je ovaj priručnik. Priručnik sadrži osnovne alate i upute o tome gdje pronaći valjane podatke i odgovarajuće propise, kako funkcioniraju sudovi i odvjetnički uredi, kako napisati osnovne podneske i ugovore, kako računati rokove i troškove te druge praktične upute. Priručnik je u svojoj naravi informativnog karaktera te upućujem čitatelje i kolege koji će se njime služiti da uzimaju u obzir konkretnu pravnu situaciju s kojom su se susreli s obzirom na to da su primjeri i upute iz ovog priručnika isključivo opće naravi te ne moraju nužno biti primjenjivi ili odgovarajući u stvarnoj situaciji.
Pravna teorija i pravna praksa jednako su važne i međusobno se nadopunjuju, a pravnu teoriju moguće je razumjeti u cijelosti jedino kroz pravnu praksu. Moja je želja da ovaj priručnik pridonese razumijevanju teorije kroz praksu i što potpunijoj obuci mladih pravnika za samostalan rad. (Autorica)

Izdavač: Narodne novine