Voli me, ne voli me?

Uberi cvijet. Otkidaj latice i govori: voli me, ne voli me. Posljednja latica  cvijeta reći će ti istinu.

Ova i još šezdeset i dvije praznovjerice sadržaj su ove knjige.

Radi li se ovdje o praznovjerju, tajnim prirodnim silama, ili drugim alternativnim saznanjima ne znamo.

Istina je da se ovdje radi o kolektivnom stvaralaštvu djece i mladih, a rekao bih i onih starijih, koje se godinama prenose s koljena na koljeno i danas često koriste.

Bilo da se radi o znanstvenim saznanjima, ili jednostavno o praznovjerju, ovi pokazatelji ljudskih međuodnosa zabavljaju nas i često ispune naše tajne snove. AF

Riječ je o zbirci igara i igrolikih aktivnosti autorice Mirjane Duran, u pozadini kojih je praznovjerno predviđanje ili utjecanje na buduće događaje. Za koga ću se udati?, Gdje i kako ću živjeti?, Koliko posto me voli?, samo su neka od pitanja na koja se traže odgovori. Ne potičemo li objavljivanjem ovakve zbirke praznovjerje? U Beču je godine 1814. bilo zabranjeno izdavanje Grimmovih bajki s obrazloženjem da sadrže previše praznovjerja. Kako je ovdje riječ o praznovjericama za razonodu, i to vrlo bajkovitim, koje poput spomenara, leksikona, pjesmarica, grafita i igara čine dio tradicije spontane kulture djece i mladih, a koje nalazimo i u požutjelim bilježnicama naših baka i majki, ali i na blogovima mlađih adolescenata, mislim da ih treba tretirati kao dio stvaralaštva koje zadovoljava neke razvojne potrebe u srednjem djetinjstvu i ranoj adolescenciji, a koriste se kao razonoda i zabava. Knjigu su razigrano likovno opremile mlade akademske slikarice – grafičarke Jelena Kovačević i Ines Matijević Cakić.) (Od izdavača)

Izdavač: Naklada Slap