i am jugoslovenka

Predstavljanje knjige Jasmine Tumbas, ‘I AM JUGOSLOVENKA!’
Feminist Performance Politics During and After Yugoslav Socialism
MSU, 1. kat, 2. lipnja 2022. u 18 sati

Predstavljanje knjige Jasmine Tumbas I am Jugoslovenka!
Muzej suvremene umjetnosti
1. kat
2. lipnja 2022. u 18 h

I am Jugoslovenka: Feminist Performance Politics During & After Yugoslav Socialism donosi jedinstvenu priču o ženskom otporu kroz presjek feminizma, socijalizma i nacionalizma u vizualnoj kulturi istočne Europe i jugoslavenskih prostora. Polazi od pretpostavke da je queer-feministički umjetnički i politički otpor u ovom dijelu Europe, paradoksalno, omogućila upravo jedinstvena povijest patrijarhata i ženske emancipacije u socijalističkoj Jugoslaviji. Knjiga Jasmine Tumbas analizira feministički otpor od konceptualne umjetnosti, performansa, video radova, filmske i pop muzike, do lezbijskog aktivizma te novinskih fotografija snajperistica u jugoslavenskim ratovima. Riječ je o nizu performativnih akcija kao radikalnog oličenja jugoslavenskog antifašističkog, transnacionalnog i feminističkog naslijeđa. Uz brojne umjetnice, aktivne od sedamdesetih godina poput Marine Abramović, Sanje Iveković ili Vlaste Delimar, ali i pripadnice mlađih generacija poput Tanje Ostojić, Šejle Kamerić, Helene Janečić i Selme Selman, u svesku su zastupljene i jugoslavenske muzičke legende Lepa Brena i Esma Redžepova.

Knjigu I am Jugoslovenka, uz autoricu, Jasminu Tumbas, predstavit će Ivana Bago, povjesničarka i teoretičarka umjetnosti, i Martina Munivrana, muzejska savjetnica MSU-a

Predstavljanje će biti na engleskom jeziku.

Dr. sc. Jasmina Tumbas docentica je povijesti umjetnosti i izvedbenih studija i performansa, voditeljica je diplomskog studija na Odjelu za globalne studije roda i seksualnosti Sveučilišta u Buffalu. I Am Jugoslovenka! Feminist Performance Politics During & After Yugoslav Socialism, njezina je prva knjiga, objavljena u veljači 2022. u seriji Rethinking Art’s Histories izdavača Manchester University Press. Trenutno radi na rukopisu Feminists of the Yugoslav Diaspora: Art and Resistance Beyond Citizenship and Nationhood. Bila je gošća urednica posebnog izdanja ArtLeaks Gazette #5: Patriarchy Over and Out: Discourse Made Manifest. Tekstove i znanstvene radove objavljivala je u časopisima poput ArtMargins, Camera Obscura: Feminism, Culture, and Media Studies; Art Monthly; Art in America; ASAP Journal; Art and Documentation, kao i poglavlja u knjigama Shifting Corporealities in Contemporary Performance (ur. Marina Gržinić i Aneta Stojnić, 2018.) i Performance Art in the Second Public Sphere (ur. Katalin Cseh-Varga, Adam Czirak, 2018.).

www.msu.hr