„Ovu knjigu posvećujem djevojčicama, osobito onima koje se boje. Djevojčicama koje rastu okružene predrasudama, djevojčicama koje su željne ljubavi. Kao što sam i sama bila željna ljubavi kad sam bila djevojčica, ali i onda kad više nisam bila djevojčica.“ — Jadranka Kosor, autorica knjige

Ove tri rečenice čine lajtmotiv cijele autobiografije evropske žene istrgnute iz hrvatskog vrta, Jadranke Kosor, Premijerke koja nije htjela biti zapisničarka, već je hrabro, otvoreno i naglas govorila i djelovala. Govoreći o svom životu dotakla se posla kojega je radila na najvećim državničkim pozicijama, svog novinarskog rada, ali i svog odrastanja, djetinjstva, radosti, žalosti, kao i bolnih spoznaja s kojima se nažalost susretala u životu.

Diplomirana pravnica po zvanju a novinarka, političarka i premijerka po zanimanju, analitički nam secira problematiku hrvatske države zatečene u vihorima rata i poslije tranzicijskom vremenu.
Jadranka Kosor bila je kao premijerka i hvaljena i kuđena, ali iz ovog djela proizlazi da nije bila žena koja se bojala, barem to nije ničim pokazala. A to je odlika pravog premijera.
Hrabro je ogolila svoj život ne libeći se iznijeti ni najintimnije trenutke svog života.
Možemo slobodno reći, Premijerka nam je istoimenom biografijom ponudila srce na dlanu.

Izdavač: Ljevak