Tko se od nas nije susreo s pojmom hiperaktivno dijete. Što to zapravo znači? U narodu pojam hiperaktivno dijete predstavlja dijete kojega ne drži mjesto, stalno je u akciji, ima impulzivne i brze reakcije, riječju, živo dijete.
Da li je to zaista tako? Znanstvene definicije hiperaktivnosti su slične laičkim opisima, ali posebno ističu da se radi o deficitu pažnje, poremećaju samokontrole, narušenom komuniciranju kod kuće i među vršnjacima, problemi s koncentracijom i stalnom nemiru.
Navedeni problemi uglavnom spontano nestaju odrastanjem, ali postoji mogućnost da se problemi hiperaktivnosti nastave i nakon odrastanja.
Upravo iz tog razloga valja opisani poremećaj shvatiti ozbiljno i potražiti pomoć stručnjaka. O tome govori ovaj priručnik u svom drugom proširenom izdanju.
U proširenom izdanju dodani su određeni praktični materijali kao pomoć roditeljima i nastavnicima u radu s hiperaktivnom djecom. Nadopunjeno je novim studijama provedenim u svijetu, ali i u Hrvatskoj, a od posebnog su značenja dva nova poglavlja. Prvo od njih se bavi programima intervencije i prevencije, koji se sve češće spominju u školskom kontekstu u radu s hiperaktivnom djecu, a poneke škole su ih i počele uvoditi. Drugo dodano poglavlje stavlja naglasak na igru, spontanu aktivnost koja karakterizira djetinjstvo i ujedno značajno utječe na dječji razvoj. U ovom kontekstu prikazano je značenje igre u terapijskom radu s hiperaktivnom djecom te se dani i prijedlozi igara koje potiču razvoj kod hiperaktivne djece.

Tena Velki: Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi
Izdavač: Naklada Slap