International Space Station
velike povijesne teme

Partneri Međunarodne svemirske postaje obvezali su se proširiti rad ove jedinstvene platforme u niskoj Zemljinoj orbiti gdje su ljudi više od 22 godine živjeli i radili za dobrobit čovječanstva, provodeći vrhunsku znanost i istraživanja u mikrogravitaciji. Sjedinjene Države, Japan, Kanada i zemlje sudionice Europske svemirske agencije (ESA) potvrdile su da će podržati nastavak rada svemirske postaje do 2030., a Rusija je potvrdila da će podržati nastavak rada postaje do 2028. NASA će nastaviti raditi s svojim partnerskim agencijama kako bi osigurali neprekinutu prisutnost u niskoj Zemljinoj orbiti, kao i siguran i uredan prijelaz sa svemirske postaje na komercijalne platforme u budućnosti.

Od lansiranja 1998. godine, Međunarodnu svemirsku postaju posjetilo je 266 osoba iz 20 zemalja. Svemirska postaja jedinstvena je znanstvena platforma na kojoj članovi posade provode eksperimente u više disciplina istraživanja, uključujući Zemlju i svemirsku znanost, biologiju, ljudsku fiziologiju, fizičke znanosti i tehnološke demonstracije koje se ne mogu izvesti na Zemlji.   Dobrobit: NASA