Poziv za umjetnike da prijave svoje radove na temu novih virtualnih prostora i predlože svoje ideje koje ćemo modelirati i javno predstaviti na našoj novoj online platformi. Prijave se odnose na postojeće novomedijske radove kao i na radove u nastanku, koji obuhvaćaju temu prostora u najširem mogućem smislu – od prostornih modela I koncepata do teoretskih radova. Selektirane projekte izvest ćemo kao virtualne 3D ambijente, objekte, platforme. koncepte ili izložbene postave te ih prezentirati javnosti u online obliku i na grupnoj videoizložbi krajem 2021. godine.

Ovaj natječaj ne zahtijeva iskustvo rada u softverima za modeliranje. Važne su nam ideje koje mogu biti prezentirane kao vizualni prijedlozi, skice ili prototipi. Odabrane radove kreirat ćemo uz kreativnu i tehničku podršku našeg suradnika, stručnjaka za nove medije i 3D modeliranje, umjetnika Mihaela Gibe.

Ovaj projekt pokrećemo u sklopu organizacije Grete koja je, nakon deset godina djelovanja kao dinamično kulturno-umjetničko odredište i nakon zagrebačkog potresa, transformirana u online platformu. S obzirom na činjenicu da već godinu dana funkcioniramo bez fizičkog prostora te isključivo u online okruženju, ovim natječajem želimo potaknuti umjetnike na sudjelovanje u natječaju kreiranjem ideja koje se temelje na novim percepcijama i poimanjima prostora kao virtualne discipline.

Rok za prijave je do 15.11. 2021. putem web forme na http://greta.hr/projekt-piaq5454/