3d kalendar Požege

Grad Požega i Gradski muzej Požega posebnim kalendarom za 2024. godinu simbolički obilježavaju približavanje kraju projekta Požeške bolte, obnove zgrada i novog stalnog postava te stotu obljetnicu Muzeja.

Radi se o 3D stolnom kalendaru u obliku kuće Krauss, najstarije zgrade na Trgu Svetog Trojstva s početka 18. stoljeća u kojoj je već 70 godina smješten Muzej. Na mjestu krova je kalendarij za tekuću godinu, a unutrašnjost Muzeja krije 24 recepta Požege i požeških sela (12 gradskih, 12 seoskih, 12 slatkih, 12 slanih) na akvareliranim karticama. Tako i poslije isteka 2024. godine kalendar ostaje vrijedni suvenir, na simboličan način trajna čuvaonica i interpretarij neprocjenjive materijalne i nematerijalne kulture ovog područja o kojoj brine Gradski muzej Požega.

Kalendar će predstaviti:
Zrinka Kukuljica Merčep, dizajnerica i ilustratorica kalendara (Vukovar)
Maja Žebčević Matić (autorica, Gradski muzej Požega)
Ivor Čavić (direktor, Grafika d.o.o. Osijek),
Lidija Španiček (v. d. ravnateljica, Gradski muzej Požega)