putni nalozi i nadoknade na putu

Sigurnost u ispravnost vlastitog pravnog i računovodstvenog postupanju vezano uz putne naloge i terenske dodatke, dragocjen je argument u rješavanju eventualnih nedoumica s radnicima, upravom i poreznim nadzorom. Ovaj će priručnik kroz konkretne primjere i obračune doprinijeti upravo toj sigurnosti.

Autorica priručnika: dr. sc. Mira Ognjan

Kratak sadržaj priručnika (poglavlja):
1. Vrste nadoknade troškova na putu
2. Službena putovanja u zemlji
3. Službena putovanja u EU
4. Putovanja u zemlje s kojima Republika Hrvatska ima Ugovor o socijalnom osiguranju
5. Putovanja u treće zemlje
6. Zdravstvena zaštita na putu
7. Akontacije za službena putovanja
8. Obračun troškova na službenim putovanjima s pripadajućim ispravama
9. Naknade za odvojeni život
10. Dnevnica za rad na terenu
11. Upotreba automobila na službenom putu…

Priručnik je namijenjen svim poslodavcima koji isplaćuju prethodno spomenute primitke, posebno osobama koje rade na obračunu naknada koje se isplaćuju djelatnicima na putu. Priručnik će dobro doći i osobama koje rade u financijama i kontrolingu kako bi s ispravnog kuta gledali na ovu materiju. Osim za poduzetnike, ovaj priručnik će biti koristan i za obrtnike, neprofitni sektor kao i za proračunske korisnike.

Autorica dr. sc. Mira Ognjan dugi niz godina bavi se financijsko računovodstvenim savjetovanjem. Održala je preko stotinu radionica kao i velik broj „in house“ savjetovanja s porezno računovodstvenom tematikom. Ona je stalni sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Redovita je suradnica portala “On line knjižnice za računovođe ” te „PFV aktualno“. Objavila je online knjigu Komentar Zakona o porezu na dodanu vrijednost s primjerima iz prakse.

Izdavač: Poslovna literatura