Antun Masle, retrospektivna izložba o 100. obljetnici slikarova rođenja bit će otvorena u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik u subotu, 14. prosinca, u 18 sati. Izložba ostaje otvorena do 1. ožujka 2020.

Jedan je od najznačajnijih dubrovačkih slikara koji pripada tvz. dubrovačkom kolorističkom krugu, osobitoj varijanti „južnjačkog ekspresionizma“. Antun Masle u svojim portretima, pejzažima i mrtvim prirodama rabi boju srodno fovističkim načelima, a u kasnijim radovima približava se i art brutu.

Autor izložbe jedan je od najpoznatijih hrvatskih povjesničara, teoretičara i kritičara umjetnosti Igor Zidić koji je ujedno i vrstan poznavatelj opusa dubrovačkog slikara i autor monografije o Masli koja će biti predstavljena u siječnju 2020.

U opusu umjetnina koje će se izlagati osobitu važnost ima zbirka u vlasništvu obitelji ali naći će se tu i umjetnine iz nacionalnih muzeja i galerija te različitih privatnih zbirki.