Dr. Rudolf Steiner rođen je u Hrvatskoj 1861. godine. Pisao je i održao niz predavanja o različitim suvremenim temama, uključujući teme iz područja arhitekture, medicine, filozofije, znanosti, ekonomije i socijalne reforme, te obrazovanja.

Obrazovanje je primjerice želio obnoviti uspostavljanjem waldorfskog odgoja; poljoprivredu uvođenjem biodinamičke poljoprivrede; scensku umjetnost putem euritmije, koja je ujedno i oblik zdravstvene terapije.

Steinerova namjera je konkretno opažanje duha i duhovnog u materiji, te opažanje djelovanja nematerijalnih sila na fizički svijet, kao i uspostavljanje određenih zakonitosti koje se potom mogu i praktično primjeniti.

Steinerova filozofija poznata je pod nazivom antropozofija, što doslovno znači “ljudska mudrost” ili “znanje o ljudskome biću”. Steiner je tvrdio da je duhovni svijet moguće, pomoću savjesnog unutarnjeg razvoja, empirijski istražiti na isti način na koji prirodna znanost istražuje fizički svijet te na taj način doprinijeti razumijevanju razvoja djeteta.

Namjera Rudolfa Steinera bila je produhovljavanje pomoću antropozofije. Kod većina antropozofskih djela zamjetan je između ostalog i duboko meditativan karakter.

Biografija izdavača Sipar detaljno govori o životu i radu Rudolfa Steinera.

Izdavač: Sipar