Glazba predstavljena na ovome izdanju odražava odmak od uvriježenih odnosa prema skladanju i pristupu postojećim opusima, kao i stvaralački impuls samih mladih glazbenika koji čine S/UMAS. Odabrane skladbe ujedinjuje potraga za raznolikošću instrumentacijskih kombinacija kroz načelo uporabe otvorenih formi, domišljatih aranžmana i ulazak u elektroakustičku domenu.

Ta se nastojanja daju čuti u cjelini: od Tudorova elektroakustičkog poticaja ansamblu u doba koje nam poručuje da “stvari jesu kakve jesu”, preko Detonijevih (ne)Zaboravljenih muzika u novome ruhu, posezanja za objets trouvés koje je Ana Horvat iskoristila “sumirajući” zvukovlje što ga je ponudila tada tek osnovanom ansamblu mladih istraživača, oživljavanja gotovo didaktičkih dekonstrukcija Margarete Ferek-Petrić u novome aranžmanu, pa do drugog autorskog doprinosa ansamblu Denija Pjanića, bivšeg člana S/UMAS-a.

Ansambl S/UMAS: flaute | flutes: Toska Lumezi, Nikolina Kapitanović
klarineti | clarinets. Igor Ivanović, Žana Radonić
saksofoni | saxophones: Filip Dujmović, Vedran Momčilović, Marko Gerbus, Martin Ficsura (Mađarska | Hungary)
klavir | piano: Silvija Anić
umjetnički voditelj | artistic director: Gordan Tudor

Hrvatsko društvo skladatelja | Cantus d.o.o., 2021.