Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava

Hrvatski sabor kulture organizira Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava koji će biti održan pod vodstvom Igora Kudeljnjaka u suorganizaciji Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije, dana 25. i 26. veljače 2023. u Karlovcu.

Seminar je namijenjen svim polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar/sastav, kao i sadašnjim i bivšim sviračima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima. Polaznici po završetku dvodnevnog programa seminara dobivaju Potvrdu o sudjelovanju na Seminaru.

Seminar će biti održan u suradnji s Karlovačkim tamburaškim orkestrom, KUD-om „Sveti Jurajˮ Draganić, KUD-om „Rečicaˮ, KUD-om „Antun Klasincˮ Lasinja i Folklornim ansamblom „Ivan Mažuranićˮ u prostorijama Doma OSRH Zrinski, adresa: Ul. Marina Držića 4, 47000 Karlovac.

RASPORED SEMINARA

Subota, 25.2.2023.
10:00 – 11:00 h uvodno predavanje
11:15 – 13:15 h osnove dirigiranja
13:15 – 15:00 h pauza
15:00 – 17:30 h predstavljanje zbirke Bože Potočnika i rad na kompozicijama
17:30 – 19:00 h metodika rada s tamburaškim orkestrom

Nedjelja, 26.2.2023.
10:00 – 11:45 h praktični rad s polaznicima seminara
12:00 – 14:00 h metodika rada s tamburaškim orkestrom
14:00 h podjela potvrda sudionicima

TEME SEMINARA

OSNOVE DIRIGIRANJA I INDIVIDUALNA PRIPREMA VODITELJA
• Ponavljanje osnova dirigentske tehnike prije rada s orkestrom – postavljanje i držanje ruku i tijela, taktiranje mjera, pripravne kretnje, promjene tempa, dirigiranje dinamike, korone, vođenje fraze…
METODIKA RADA
• Formiranje orkestra
• Odabir i priprema adekvatnog repertoara za orkestar
• Čitanje nota – proces vježbanja s orkestrom
• Izrađivanje svih elemenata izvedbe
SVIRANJE U ORKESTRU
• Tehnike sviranja
• Artikulacija i način izvedbe
• Stvaranje kvalitetnog zvuka orkestra
PRAKTIČNI RAD NA ZADANIM DJELIMA
• Zadane skladbe koje će se obrađivati na Seminaru su iz zbirke Izabrana djela za tamburaški orkestar Bože Potočnika: Uhvati crvenu trešnju, Sunčane ravni i Golubica vukovarska (u izdanju Hrvatskog sabora kulture).
• Polaznici Seminara uz priloženu prijavnicu ostvaruju 10% popusta na zbirku.

Za sve udruge članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove Seminar je BESPLATAN, dok sudionici Seminara iz udruga koje nisu članice Hrvatskog sabora kulture trebaju najkasnije do 22.2.2023. uplatiti kotizaciju u iznosu od 46,45 € (350,00 kn).

Detaljnije informacije i upute možete pronaći u priloženom Pozivu na Seminar, a za prijavu je potrebno ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr najkasnije do 22. veljače 2023. godine.