Udruga oboljelih od cerebralne paralize, dječje paralize i ostalih oblika tjelesnog invaliditeta Aurora iz Šibenika poziva vas na multimedijsko predavanje ‘Vertikalni ples – druga perspektiva’ s kojim službeno započinje suradnja Umjetničke organizacije Histeria Nova i Udruge na stvaranju i pripremi prve inkluzivne vertikalne plesne radionice za osobe s invaliditetom i djecu oboljelu od cerebralne paralize a koja je u planu za realizaciju tijekom 2023.godine, u okviru projekta Biennale Novog pokreta / Tamna strana mjeseca.

Spomenuto multimedijsko predavanje bit će održano u subotu 8. svibnja, s početkom u 11 sati u Interpretacijskom centru katedrale svetog Jakova Civitas Sacra u Šibeniku.

Predavanje je namijenjeno ne samo članovima Udruge Aurora već i zainteresiranoj javnosti. Na predavanju će biti riječi o povijesti stvaranja vertikalnog plesa u svijetu, ali i počecima razvoja iste plesne umjetnosti u našoj zemlji.

Posjetitelji će vidjeti niz fotografija, videa i projekciju čak tri filma među kojima se izdvajaju filmovi: ‘Alternative Perspectives’, o nastanku prve inkluzivne radionice vertikalnog plesa u svijetu te ‘Walls of Limerick,’ višestruko nagrađivani prvi irski umjetnički vertikalni plesni film ‘Zidovi Limericka’ koji govori o psihološkim učincima koje oštre političke granice ostavljaju na ljude.

Inače, predavanje je dio programske platforme ‘Tamna strana Mjeseca’ koja će se održavati u iduće tri godine u sklopu međunarodnog projekta pod nazivom BIENNALE NOVOG POKRETA sufinanciranog sredstvima Zaklade Kultura Nova.

Glavna tema istraživanja unutar programske platforme je neotkrivena strana svemira, mora i čovjeka. Okosnicu svih programa čine interdisciplinarni, znanstveno-umjetnički i kulturni programi iz područja fizike (astronomija i astronautika), suvremenog plesa (vertikalni ples), znanstvenog ronjenja te edukacijsko-rehabilitacijske znanosti (osobe s invaliditetom i djeca oboljela od cerebralne i/ili dječje paralize).

Projektom će se obuhvatiti razne aktivnosti međunarodne i međužupanijske razmjene a prve tri godine u fokus dolaze gradovi Zadar i Šibenik (Dalmacija), Đakovo i Osijek (Slavonija) te grad Zagreb.