Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku objavljuje NATJEČAJ za sudjelovanje na izložbi Slavonski biennale – Gen Z – likovni i prezentacijski program koji se prvi puta održava kao popratni program izložbene manifestacije Slavonski biennale 2022./2023. godine u organizaciji Muzeja likovnih umjetnosti

Slavonski biennale – Gen Z je likovni i prezentacijski program koji se prvi puta održava kao popratni program izložbene manifestacije Slavonski biennale 2022./2023. godine u organizaciji Muzeja likovnih umjetnosti. Skupna, žirirana izložba učeničkih radova, na kojoj se predstavljaju suvremeni likovni radovi i vizualna umjetnost učenika srednjih škola po izboru

Ocjenjivačkog suda u sastavu:
Valentina Radoš, viša kustosica, kustosica 28. slavonskog biennala
Josipa Stojanović, kustosica pedagoginja
Vanjski članovi
Nataša Tram, profesorica likovne umjetnosti
Andrej Tomić, ak. slik.
doc. art. Miran Blažek,
dr. sc. Lana Skender, predavač
naslovljena je:

„Eksperimenti u duhu besmislenosti“
Formiranju žirirane izložbe namijenjene učenicima srednjih škola uz manifestaciju 28. Slavonski binnale namjera je upoznavanje i razvoj svijesti o likovnoj/vizualnoj i suvremenoj umjetnosti. S obzirom da je Slavonski biennale tradicionalna manifestacija koja se održava od 1968. godine u Muzeju likovnih umjetnosti, prvo izdanje ovog programa održava se kao popratni program pod nazivom Slavonski biennale – Gen Z. Prijavi na natječaj mogu pristupiti svi učenici srednjih škola s područja Republike Hrvatske. Tema prvog Slavonskog biennala – Gen Z „Eksperimenti u duhu besmislenosti“ nadovezuje se na temu Nove paradigme sreće – od osječke dade do suvremenog kaosa. Pokret dadaizam je međunarodni avangardni pokret osnovan 1916. oko skupine umjetnika u Zurichškom Cabaretu Voltaire. Dadaizam u okviru nastave likovne umjetnosti nadovezuje se na primjere otpora prema institucionalizaciji, komercijalizaciji i eksploataciji umjetnosti u likovnim pravcima i pokretima 20. i 21. stoljeća. Tvorac i autor dadaističkog manifesta Tristan Tzara govori: »Dada je nastala iz moralne potrebe. Iz neutažive želje da se postigne apsolutni moral, iz dubokog osjećaja da bi čovjek, koji je u središtu svih tvorevina duha, morao potvrditi svoju nadmoć nad osiromašenim spoznajama o ljudskoj bitnosti, nad mrtvim stvarima i loše stečenim dobrima. Dada je nastala iz pobune koja je u to doba bila zajednička svim mladima, iz pobune koja je od pojedinaca tražila posvemašnje prihvaćanje potreba svoje prirode, bez obzira na povijest, na logiku…« Ovaj stav nudi se kao ideja vodilja usporedno s proživljenim vremenom pandemije koje je u svakom pogledu zaustavilo vrijeme, a u kojemu smo razmatrali i preispitivali vrijednost svoje materijalne i nematerijalne okoline. Ono što je u ovom natječajnom tekstu nit vodilja i cilj jest poticanje na interpretiranje svih onih točaka života koje su u tom vremenu izostajale, a koje su neizostavne za sreću svakog pojedinca.
Odabrani radovi za izlaganje bit će izloženi u prostoru Muzeja likovnih umjetnosti paralelno s održavanjem 28. slavonskog biennala te će na otvorenju biti dodijeljene sljedeće nagrade: I. Gen Z (likovni materijal u vrijednosti 1000 kn), II. Gen Z (likovni materijal u vrijednosti 500 kn), Priznanje (izdanja kataloga izložbi u tekućoj godini) te nagrada publike.

Svaki učenik može prijaviti umjetnički rad po izboru neke od klasičnih umjetničkih praksi (crtež, slika, skulptura, grafika…) ili koncepata: performance, happening, konceptualna umjetnost, umjetnička instalacija, digitalna umjetnost, novi mediji,..
Eksperimentiranje s materijalima i procesima u 20. st. može biti polazna točka u interpretaciji teme te okolnosti koje su utjecale na stvaranje umjetničkih djela kroz proces kao ritual, intelektualni čin, destrukciju, konstrukciju, automatizam ili slučajnost.

 

UVJETI
natječaja za sudjelovanje na izložbi Slavonski biennale – Gen Z

Prijava na natječaj obvezno mora sadržavati:
• osobne podatke: ime, prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona, e-mail adresu;
• potpunu dokumentaciju o prijavljenom radu s tehničkim podacima o postavu i
izradi rada (naziv, godina, tehnika, dimenzije)
• fotografiju visoke rezolucije ili nacrt rada ili dodatan opis ako se radi o izvedbenom mediju
• izjavu (artist’s statement) autora o vlastitom umjetničkom radu (izjava treba sadržavati: stav koji autor iskazuje radom i opis rada – (osjećaji, misli, iskustva, stavovi, materijali, postupci – maksimalno dvije kartice teksta)
• privolu za obradu osobnih podataka (za maloljetnog učenika) u svrhu promocije učeničke izložbe te objave fotografija, učeničkih radova, video zapisa.

*Obrasci su dostupni uz natječaj ili na mrežnoj stranici Muzeja likovnih umjetnosti (http://www.mlu.hr/index.php/pravo-na-pristup-2), odnosno Facebook stranici Muzeja.
Jedan autor može na natječaj prijaviti jedan rad. Svi prijavljeni radovi moraju biti spremni za izlaganje. Odabrani radovi za izlaganje na Slavonskom biennalu – Gen Z bit će vraćeni na isti način na koji su pristigli, odnosno radove koji su dostavljeni osobno, autori će osobno i preuzimati, a radovi pristigli poštom bit će tako i vraćeni, osim ukoliko se autori i Muzej drugačije ne dogovore. U slučaju vraćanja radova poštom, poštanske troškove snosi autor.
Natječaj je objavljen za sudionike s područja Republike Hrvatske. Ostali uvjeti navedeni su u pravilniku za sudjelovanje na mrežnoj stranici Muzeja likovnih umjetnosti (http://www.mlu.hr/index.php/pravo-na-pristup-2), odnosno Facebook stranici Muzeja.
Na natječaj se mogu prijaviti radovi nastali nakon 1. siječnja 2021. godine. Natječaj je otvoren od dana objave (5. rujna do 20. studenog 2022. godine). Izložba će biti održana u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku u SIJEČNJU 2023.
Radovi se obavezno prijavljuju u digitalnom obliku. Ocjenjivački sud može zatražiti dodatne informacije ili razgledavanje rada uživo.
Prijave na natječaj, sa svim traženim sadržajima, potrebno je poslati na e-mail adresu: josipa.stojanovic@mlu.hr
Kontakt telefoni:
031 – 251 280
031 – 251 284
091/ 972 55 48 – organizator programa
Smatra se da je prijava pristigla u roku ako je poslana na naznačenu e-mail adresu zaključno do 24.00 sata zadnjeg dana roka za slanje prijave.

Nepotpune, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za prijavu, ocjenjivački sud neće uzeti u razmatranje.