Smrtna kazna je zakonom predviđeno usmrćivanje osobe, koja se izriče nakon što je osoba proglašena krivom za počinjenje kaznenog djela. Na razne načine diljem svijeta tako je usmrćeno više tisuća osoba. Slijedom vremena smrtna kazna se ukidala u mnogim zemljama kao nehumano postupanje s počiniteljima kaznenih djela. U Hrvatskoj je smrtna kazna ukinuta 1990.g. odlukom Hrvatskog sabora.

Djelo Martina Monestiera Smrtne kazne- povijest i načini smaknuća od početaka do naših dana halucinantno je putovanje kojim pokazuje i dokazuje panoramu smrtnih kazni koja započinje s prvim ljudskim društvima i koja se u svakoj epohi povećava i još uvijek traje.

Izdavač: Alfa