Ova knjiga izvorno je znanstveno djelo koje predstavlja uspješan pokušaj metateorijske, pa i ontološke analize komunikacija i medija te njihovih učinaka u suvremenom društvu. Ona je posvećena proučavanju kompleksnog odnosa medija i društva, odnosno istraživanju uvjeta, okolnosti i kontekstualnih određenosti prilikom društvenih uloga i korištenja komunikacija, medija i njihovih tehnologija popraćenih tek naizgled banalnom – no zapravo za značenja i interpretacije krucijalno važnom! – rutinizacijom njihova korištenja. Ništa pri svemu tome, pokazuje i dokazuje nam autor ovom knjigom, nije slučajno već upravo kontekstualno definirano društvenim “igrama” moći
Hajrudin Hromadžić

Paško Bilić je znanstveni suradnik u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Godine 2013. doktorirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je međunarodni gostujući istraživač (eng. International Visiting Research Fellow) Instituta za napredne studije Sveučilišta Westminster u Londonu, gostujući istraživač na Sveučilištu u Bremenu, Bilgi sveučilištu u Istanbulu i gostujući istraživač doktorand (eng. Doctoral Research Fellow) na Sveučilištu Alberta u Edmontonu u Kanadi. Od 2015. voditelj je hrvatskog tima projekta kojim se prati medijski pluralizam (eng. Media Pluralism Monitor). Projekt koordinira Europski sveučilišni institut (EUI) u Firenci i financira Europska komisija. Također je sudjelovao na projektima financiranima iz COST programa Europske unije, Sedmog okvirnog programa Europske unije (FP7) te Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ).

Izdavač: Jesenski i Turk