U utorak 7. lipnja 2022. godine u 19 sati u Oris Kući arhitekture (Ulica kralja Držislava 3 u Zagrebu), otvara se izložba Arhitektonskog biroa Ante Kuzmanić: SPLIT 21_IMA LI GRADA ISTOČNO OD RAJA?

Na izložbi će biti predstavljen prijedlog smjera prostornog razvoja šireg urbanog područja grada Splita skupom nacrta infrastrukturnih i urbanističkih modela fokusiranih na područje istočnog dijela grada između splitske zaobilaznice i donjeg toka rijeke Žrnovnice koji kulminiraju projektom trajektne luke Orišac.

Split 21 je misao o cjelini grada Splita kao dijela najvećeg metropolitanskog područja na istočnom Jadranu koje ovim planom hvata korak sa 21. stoljećem. Ovaj dokument želi biti i provokacija koja nastoji pokrenuti dijalog i motivirati nove generacije da promišljaju model razvoja Splita kao metropolitanskog grada.

Studiju će predstaviti autori:

prof.art. Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.
doc.art. Ivan Jurić, dipl.ing.arh.
Jere Kuzmanić, dipl.ing.arh.