Zašto se cijena bitcoina ne penje unatoč kontinuiranom prilivu u Bitcoin ETF-ove? Prema analitičarima, glavni čimbenik koji utječe na cijenu je prodaja bitcoina od strane dugoročnih vlasnika. U posljednjih šest mjeseci dugoročni vlasnici prodali su mnogo više bitcoina nego što su svi Bitcoin ETF-ovi u Sjedinjenim Državama kupili.

Osim toga, na cijenu utječu i makroekonomski čimbenici, geopolitički događaji te činjenica da spot Bitcoin ETF-ovi još nisu dostupni na velikim tržištima poput Ujedinjenog Kraljevstva i Japana.

Prodaja dugoročnih vlasnika utječe na cijenu
Jedan od glavnih čimbenika koji utječe na cijenu bitcoina je prodaja dugoročnih vlasnika. Dugoročni vlasnici su oni koji drže bitcoin dulje od godinu dana. Prema podacima analitičke tvrtke Glassnode, dugoročni vlasnici prodali su značajan iznos bitcoina u posljednjih šest mjeseci. U tom razdoblju prodali su ukupno 142.000 bitcoina, što je više od ukupne količine bitcoina koju su svi Bitcoin ETF-ovi u Sjedinjenim Državama kupili u istom razdoblju.

Postoji nekoliko razloga zašto dugoročni vlasnici prodaju svoje bitcoine. Neki od njih možda žele ostvariti dobit nakon što je cijena bitcoina značajno porasla u posljednjih nekoliko godina. Drugi možda žele koristiti novac za druge investicije ili za plaćanje troškova. Bez obzira na razlog, prodaja dugoročnih vlasnika vrši pritisak na cijenu bitcoina.

Makroekonomski čimbenici utječu na tržište kriptovaluta
Cijena bitcoina također je pod utjecajem makroekonomskih čimbenika. Na primjer, kada su kamatne stope visoke, investitori su skloniji ulagati u sigurnije imovine poput obveznica i državnih vrijednosnih papira. To može dovesti do pada cijene bitcoina i drugih kriptovaluta.

Osim toga, geopolitički događaji također mogu utjecati na cijenu bitcoina. Na primjer, rat u Ukrajini doveo je do neizvjesnosti na globalnim tržištima, što je dovelo do pada cijene bitcoina i drugih rizičnih imovine.

Spot Bitcoin ETF-ovi nisu dostupni na velikim tržištima
Još jedan čimbenik koji može utjecati na cijenu bitcoina je činjenica da spot Bitcoin ETF-ovi još nisu dostupni na velikim tržištima poput Ujedinjenog Kraljevstva i Japana. Spot Bitcoin ETF-ovi su ETF-ovi koji su podložni cijeni bitcoina. Oni omogućuju investitorima da ulažu u bitcoin bez potrebe za kupnjom i posjedovanjem samog bitcoina.

Dostupnost spot Bitcoin ETF-ova na velikim tržištima mogla bi dovesti do priliva novih investitora u bitcoin, što bi moglo dovesti do porasta cijene.