Zvučna instalacija redatelja Marina Lukanovića nastala je u okviru EU projekta Diversity Mixer kojeg zajednički provode RIJEKA 2020 i Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj.

Sâmo istraživanje projekta, bit će prezentirano u publikaciji “Vrijeme i rizik proizvode kvalitetu”, tijekom prošle godine su realizirali Sanja Bojanić, Marin Lukanović, Kristina Stojanović Čehajić, Kristina Smoljanović i Marko Luka Zubčić.

U instalaciji, nastaloj iz intervjua s dvadesetak kulturnih i kreativnih radnica i radnika iz Rijeke i Primorsko-goranske županije, izdvajaju se najzanimljivije misli i razmatranja o položaju umjetnika u društvu, odnosu prema radu, obrazovnim politikama u kreativnoj domeni, prekarijatu, vrednovanju rada, stavu publike prema kulturi, nalaženju poslova preko veze i srodnim temama.

“Što vi hoćete, dobit pare ili dat ideje?” naziv je zvučne instalacije koja se može čuti od 8. do 15. siječnja 2020. sa zvučnika postavljenih na riječkom Korzu u periodima od 10 do 13 sati i od 17 do 20 sati.  Sa zvučnika se u to vrijeme mogu čuti misli i razmatranja o položaju umjetnika u društvu i povezanim temama.