U Galeriji Knifer u Osijeku održat će se otvorenje izložbe “Suvremena umjetnost“ Zlatka Kozina 16. rujna 2022. u 19 sati.

“Na ikonološkoj razini u užem smislu, radovi Zlatka Kozine uz pomoć pojma aproprijacije vode nas prema zaključku da je njihova esencijalna vrijednost kao umjetničkih djela upravo u ispreplitanju različitih načina prisvajanja povijesno-umjetničkih stratuma, prvenstveno onih koji se odnose na modernu i suvremenu umjetnost.
Kroz jednostavnu estetiku art bruta, ove slike su duboko subverzivne jer suočavaju promatrača s fragmentima njegova/njezina vlastitog (ne)znanja o vizualnoj konstruiranosti kulture te o životu kao spektaklu u doba totalne komunikacije. Utoliko sveprisutna strategija aproprijacija kod ovog umjetnika ne znači samo pridruživanje najšireg polja popularne kulture sferi visoke umjetnosti nego, još značajnije i – paradoksalno – još originalnije: prisvajanje posvećenih fragmenata svijeta umjetnosti i teorije te njihovo pretvaranje u prazne relikvije vizualne kulture.“ (Krešimir Purgar, ulomak iz predgovora)

BIOGRAFIJA UMJETNIKA
Zlatko Kozina u svom radu problematizira analogije te paradokse teorijskih i praktičnihimplikacija u (svijetu) umjetnosti unutar prostorno-vremenskog kontinuitetazapočetoga prije 13.8 milijardi godina pa sve do današnjih dana.
Rođen je 1968. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirao je 2000. u Rijeci na Filozofskomfakultetu u Rijeci na Odsjeku za likovnu umjetnost. Zaposlen na Akademiji za umjetnost ikulturu u Osijeku u zvanju docenta. Trenutno obnaša dužnost voditelja Odsjeka za vizualnu imedijsku umjetnost na navedenoj instituciji.
Prezentirao je svoj rad na brojnim grupnim i samostalnim izložbama te objavio dvije knjige (kratkih) eseja (Odgajanje pogleda 2013., Tijelo kontinuiteta 2020.). Živi i radi na potezu Slavonski Brod – Osijek.

Izložba je otvorena do 30.9.
Radno vrijeme galerije: Četvrtak, petak 17-19 sati
Galerija Knifer, Istarska bb, Osijek