Tehnička enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, tiskana od 1963.–1997. godine u 13 svezaka, jedinstveno je djelo u području tehnike i osnovnih prirodnih znanosti vezanih uz tehničku kulturu i praksu.
Poticaj za ponovo pokretanje Tehničke enciklopedije bila je činjenica da su hrvatska tehnička baština, povijest i današnji dosezi tehnike u Hrvatskoj razmjerno slabo istraženi i obrađeni u literaturi. Cilj je projekta – povezujući znalce i znanstvenike te umrežujući fragmentirane spoznaje i raznovrsne izvore u cjelovitu sintezu – pridonijeti stvaranju spoznaje o bogatoj hrvatskoj nacionalnoj tehničkoj baštini.
Enciklopedija je oblikovana kao usporedno mrežno i tiskano izdanje, po čemu je prvijenac na ovim prostorima.
Prvi svezak Hrvatske tehničke enciklopedije izašao je iz tiska u prosincu 2018., a sadržava 993 članka s približno 2000 ilustracija. Enciklopedija je planirana u pet svezaka. Četiri sa posebnim tematskim cjelinama, dok bi peti svezak sadržavao opće tehničke pojmove zajedničke svim strukama, opći prikaz razvoja tehnike u pojedinim hrvatskim gradovima i vremenskim razdobljima.
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018.