Novom izložbom iz Ciklusa publici će se predstaviti Tin Dožić (Rijeka, 1989.), autor koji u praksi često polazi od medija zvuka, a bavi se terenskim snimanjem, eksperimentalnom glazbom i multimedijalnim instalacijama. Dožićeva područja interesa su materijalnost medija, (mračna) ekologija i ekstrakcionizam, DIY kultura, antropocen i geologija, susret znanosti i umjetnosti, spavanje i snovi. U recentnoj praksi iskustveno istražuje razne načine bivanja u pejzažu, kakav je slučaj i u predstavljenom radu Wanderlust.
Izložba se na mrežnim stranicama Umjetničkog paviljona može razgledati do ožujka 2022. godine.

„Posljednja izložba u ciklusu Druga perspektiva odvodi nas izvan prostora Paviljona. Kako joj i sam naziv kazuje, motivirana je žudnjom za lutalaštvom; tako bi, naime, glasio hrvatski prijevod izvorno njemačkog termina Wanderlust. Pod tim nazivom već neko se vrijeme odvija mrežni projekt Tina Dožića. Projekt se sastoji od više dionica i predstavlja etapu još šireg umjetničkog istraživanja koje je još uvijek u tijeku.

Sadržaji koji se na stranicama mogu vidjeti, zbirnom definicijom, naknadno su obrađeni fotografski i topografski materijali u filmsko-narativnoj ili interaktivnoj formi. Korišteni materijal dobiven je pomoću suvremenih tehnologija, snimanjem dronom ili drugom digitalnom kamerom, ili pak pomoću GIS-tehnologije – računalnog sustava namijenjenog sabiranju, analizi i prikazivanju svekolikih informacija o geografskom prostoru, ponajprije podataka dobivenih putem satelitskog snimanja i ubiciranja, a koja je zahvaljujući sveopćoj umreženosti postala dijelom naše svakodnevice.

Sav taj materijal nastao je kao dokumentacija Dožićeva vlastitog kretanja krajolikom, odnosno planinarenja, no njegova naknadna obrada posve ga udaljuje od svakog dokumentarizma. Kao što je već spomenuto, radi se o eksperimentalnom filmskom eseju, zasnovanom na slobodnom kolažiranju i likovnom tretiranju snimaka i fotogrametrijskih prikaza, uz pridruženu naraciju i glazbu, ili pak o interaktivnim sučeljima gdje korisnik manipulira očištem ili bira neku od priređenih sekvenci koje se redovno sastoje od slike i popratnog teksta, a taj, pak, može biti poetski komentar uz sliku ili poveznicom pridružena teorijska rasprava.”  (dr. sc. Ivana Mance)

LINK: Lutalaštvo/Wanderlust