Ne dovodi se u pitanje činjenica da je svemir čudan. Samo pogledajte van i vidjet ćete sve vrste neobične, samoreproducirajuće flore i faune, kako puze po plavoj kugli poluotopljenog kamena prekrivenom tankom, tvrdom ljuskom i prekrivenom tankim slojem plinova.

Ipak, naš vlastiti planet predstavlja mali djelić neobičnih fenomena koji se mogu naći kako vrebaju diljem svemira, a astronome svaki dan privlače nova iznenađenja. U ovom prikazu gledamo neke od najneobičnijih pojava i objekata u svemiru.

4. Galaksija bez tamne materije?

Tamna tvar – nepoznata tvar koja čini 85 posto sve materije u svemiru – je čudna. Ali istraživači su barem sigurni u jednu stvar: tamna tvar je posvuda. Stoga su znanstvenici detaljno češljali po osebujnoj galaksiji koju su uočili u ožujku 2018. i koja se činilo da gotovo ne sadrži tamnu materiju. Naknadni rad sugerirao je da je nebeska neobičnost zapravo sadržavala tamnu tvar.