Turopoljski leksikon sinteza je spoznaja o hrvatskoj regiji prepoznatljiva identiteta i bogate baštine. Na 694 stranica Leksikon je obuhvatio 1288 natuknica. Obrađeni pojmovi tematski se kreću u rasponu od geologije i arheologije, obuhvaćaju prirodoslovna obilježja regije, podatke o naseljima i stanovništvu, etnografska i jezikoslovna obilježja, obavijesti o kulturnome stvaralaštvu i postignućima, bogatoj umjetničkoj i spomeničkoj baštini, nakladništvu i prosvjeti, politici i gospodarstvu, sve do sporta i zabave.

Biografskim člancima obuhvaćeno je više od 500 zaslužnih osoba koje su stvarale materijalnu i duhovnu baštinu Turopolja, kao i osoba poteklih iz Turopolja koje su svojim stvaralaštvom ostavile znatan trag izvan zavičaja. Obrađeno je i dvjestotinjak istaknutih turopoljskih obitelji. Opsežan tekst bogato je i funkcionalno ilustriran s približno 1100 različitih slikovnih priloga, fotografija, portreta, faksimila te sa 60 zemljovida. Ovim izdanjem Leksikografski zavod Miroslav Krleža nastavlja tradiciju svojih regionalnih sinteza, započetu s Istarskom enciklopedijom pred petnaestak godina, a nastavljenu Zagrebačkim leksikonom i Enciklopedijom Hrvatskoga zagorja.

»Leksikon u abecednom slijedu donosi više od 1200 pojmova, u širokom tematskom rasponu uobičajenom za enciklopedijsku sintezu. Obuhvaćena su prirodoslovna obilježja (geološka građa, reljef, klima, hidrografija), arheološki lokaliteti, povijesna zbivanja, stanovništvo i naselja, etnografska i jezikoslovna obilježja, književno i kulturno stvaralaštvo, umjetnička baština, graditeljstvo, gospodarstvo, društveni život (društva i udruge) te sport i zabava. Najveći broj natuknica odnosi se na znamenite i zaslužne Turopoljce, kao i druge osobe koje su svojim djelovanjem ostavile traga u Turopolju. Neke od obrađenih osoba djelovale su samo u lokalnim okvirima, druge su potekle iz Turopolja, ali djelovale izvan lokalnoga okvira, a među uvrštenima ima i nacionalnih velikana, čije se biografije nalaze u mnogobrojnim enciklopedijama, a svojim su životom i/ili djelom bile povezane i s Turopoljem. Također veliku, a za Turopolje i specifičnu, skupinu natuknica čine obitelji koje su kroz više naraštaja bile nositelji turopoljske posebnosti.

Kada je riječ o vremenskome rasponu, Leksikon ide u daleku geološku prošlost i seže do današnjih dana, no najvećim dijelom ipak obrađuje sadržaje posljednjih dvaju stoljeća. Za razliku od većine drugih sličnih izdanja, Turopoljski leksikon nema čvrsto postavljenu tzv. vremensku granicu obradbe, i to ne samo za događaje nego i za osobe, koje su obrađene bez obzira na godinu rođenja, pa je među uvrštenima znatan broj i onih čije umjetničko, znanstveno ili javno djelovanje još nije zaokruženo.« (Iz Predgovora leksikonu)

Fotografije: Iz fundusa fotografija uredništva, snimljenih tijekom rada na Turopoljskome leksikonu

Izdavač: Leksikografski zavod Miroslav Krleža