Prema podacima UNHCR-a, Agencije UN-a za izbjeglice, u ovom trenutku najmanje 100 milijuna ljudi diljem svijeta prisiljeno je napustiti svoje domove. Među njima je gotovo 27,1 milijun izbjeglica, od kojih je oko polovica mlađa od 18 godina. Danas je jedna od svakih 88 osoba prisiljena na bijeg te je stoga podrška izbjeglicama važnija nego ikada.

Najnovija inicijativa Festivala tolerancije i UNHCR-a Hrvatska, u suradnji s gradom Zagrebom kao partnerom, izrada je murala posvećenog integraciji izbjeglica prepoznajući važnu ulogu koju Grad Zagreb ima u integraciji, uključujući i kroz prvi lokalni integracijski plan u Hrvatskoj donesen 2022.g. Navedena inicijativa za postavljanje murala u centru Zagreba zamišljena je kao katalizator osnaživanja zajednice, doprinos vizualnom identitetu grada, te kao izraz opredijeljenosti građana i lokalnih vlasti uključivanju izbjeglica u zajednicu. Mural je postavljen u centru grada na frekventnu i vidljivu lokaciju radi podizanja svijesti o izbjeglicama, ali i kao zahvala građanima Zagreba za solidarnost s ljudima prisiljenima napustiti svoje domove koji su sigurnost i zaštitu pronašli u Zagrebu. UNHCR Hrvatska i Festival tolerancije od 2007. godine surađuju na raznim aktivnostima, od kojih se posebno ističe edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o integraciji izbjeglica. Od 2018.g. održano je 28 programa uz sudjelovanje preko 7.000 učenika iz svih županija u Hrvatskoj. Programi su to koji osvještavaju potrebe i prava izbjeglica te naglašavaju ulogu koju svaka osoba može imati u uključivanju izbjeglica u društvo.

Rješenje za izradu murala kojim bi se snaga umjetnosti iskoristila kao nada – nada za tražitelje azila i osobe kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita – povjereno je zagrebačkom street artistu Borisu Baretu. Njegova je skica pobijedila na pozivnom natječaju, a sam umjetnik nam je vezano uz svoju inspiraciju na ovom projektu izjavio: “Kako je i sama tema depresivna i tužna pokušao sam s idejom murala dati neki pozitivni ton, kao što je nada za boljim sutra. Što mislim da i ti ljudi traže.”

Mural se nalazi na istočnom zidu na adresi Ilica 83 na zgradi Centra za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb.