Rezultati novog klimatskog istraživanja Ujedinjenih naroda otkrili su da gotovo dvije trećine od preko 1,2 milijuna ispitanih ljudi širom svijeta kažu da su klimatske promjene globalni imperativ, pozivajući na veće djelovanje na rješavanju krize.

Opisana kao najveća klimatska anketa koja je do sada provedena, anketa Razvojnog programa UN-a ( UNDP ) “Glas naroda o klimi” također je pokazala da ljudi podržavaju sveobuhvatniju klimatsku politiku kako bi odgovorili izazovima.

Istraživanjem je obuhvaćeno 50 zemalja s više od polovice svjetske populacije.

“Rezultati istraživanja jasno pokazuju da hitna klimatska akcija ima široku potporu među ljudima širom svijeta, među nacionalnostima, dobom, spolom i obrazovnom razinom”, rekao je Achim Steiner, administrator UNDP-a u priopćenju za vijesti .

Anketa je također pokazala “kako” ljudi žele da se njihovi kreatori politike nose s klimatskom krizom.

UNDP je rekao da je anketa najveće istraživanje javnog mnijenja o klimatskim promjenama u svijetu. Provedena je dok su se države pripremale za pregovore na COP26 u studenom pri 26. zasjedanju Konferencije stranaka Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama ( UNFCCC ).