Zbog epidemije jednog malog virusa, koji nam je pokazao koliko smo krhki i ranjivi, ovaj broj časopisa „Meridijani“ nastao je uz mnogo promjena i pitanja, iz naših domova. Prije negoli tinta uopće dotakne papir, ovisimo o resursima, o stablima, o papiru, o višestrukosti života koji se u isto vrijeme zbiva na brojnim razinama… Srećom, naša tiskara ima dovoljno zaliha papira, i dalje radi uz pridržavanje mjera zaštite i socijalne distance, otežano, ali ipak se ne brinem za tisak, a ni za distribuciju, koja ide putem pošte. Pretplata se i sada pokazala najboljim načinom komunikacije između našeg medija i vjernih čitatelja, kojima će ovaj broj časopisa, zahvaljujući marljivom radu svih naših suradnika, bez zastoja stići na kućni prag. (Petra Somek)

U ovom broju čitajte o slijedećim temama: Vrlika i vrlički kraj, Zagrebački potres 2020., Proljeće na Velebitu, Rijeka Slunjčica i druge teme.

Sljedeći 212. broj časopisa izlazi 1. rujna 2020.