Ilustracija

Znanstvenici su otkrili fosile gušterolikog stvorenja s kljunom koje se hranilo biljkama prije otprilike 232 milijuna godina u Wyomingu u SAD-u.

Istraživači sa Sveučilišta Wisconsin-Madison pronašli su fosile ispod sloja sedimenta nataloženog u doba trijasa u koritima rijeka ili jezera u vrijeme kada je Wyoming bio dio sjevernog superkontinenta Pangean, prije više stotina milijuna godina.

Tekstura površine i morfološke značajke početnih primjeraka bile su previše erodirane za usporedbu. Korištenje jedinstvene dentalne morfologije 12 novih primjeraka omogućilo je paleontolozima da potvrde da je novi član reda Rhynchosauria u časopisu Diversity. Pet primjeraka sadržavalo je dovoljno morfoloških informacija da ih se identificira kao pripadnike Hyperodapedontinae, podobitelji rinchosaura.

Rinchosauri su skupina izumrlih gmazova biljojeda. Članovi skupine razlikuju se po trokutastim lubanjama i izduženim premaksilarnim kostima poput kljuna.